ثبت درخواست
جهت بهره مندی از سرویس اینترنت پرسرعت ADSL لازم است تا درخواست خود را ثبت نمایید.
ثبت درخواست
دریافت فایل تعرفه ها
شما می توانید فایل تعرفه ها را دانلود کرده و در کامپیوتر خود نگه دارید.
دریافت فایل تعرفه ها

  • صورتحساب های پس پرداخت طی دوره های یک ماه صادر می گردد و تمام مشخصات تعرفه مانند آبونمان و محدودیت ترافیک برای این بازه زمانی یک ماهه محاسبه خواهد شد.
  • میزان مصرف بصورت روز شمار می باشد و سقف ابونمان مشترک بر اساس روز مشخص می گردد.
  • برای تعرفه های پیش پرداخت ۹ درصد به مبالغ اضافه می شود، برای تعرفه های پس پرداخت هم همین میزان بر روی قبض تلفن اعمال می شود که این مبلغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است.
  • در تعرفه های پس پرداخت با حجم محدود، شارژ حجم ماهیانه سرویس در روز 25 ام انجام میشود
  • سرعت مشترک بسته به کیفیت خط و ظرفیت مرکز تعیین می گردد .
  • در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی یک چهارم بین الملل محاسبه خواهد شد. این بدان معناست که اگر مشترک فقط از ترافیک داخلی استفاده کند کل حجم به ایشان تعلق می گیرد و در صورت مصرف بین الملل یک چهارم ترافیک خریداری شده را می توانند استفاده نمایند که در صورت مصرف ترکیبی مطابق همین فرمول محاسبه خواهد شد.
  • بر اساس مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از اتمام حجم مصرفی (FUP) سرعت به 128 کیلو بایت کاهش پیدا میکند که میتوان همچنان از ترافیک داخلی و بین الملل استفاده کرد و در صورت خرید ترافیک اضافه سرعت به حالت اولیه باز میگردد.
سرویس های استاندارد غیر حجمی
سرعت مصرف ماهیانه پس پرداخت
آستانه مصرف منصفانه(ترافیک داخلی) قيمت
۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه 40G ۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱ مگا بیت بر ثانیه 100G ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۲ مگا بیت بر ثانیه 150G ۲۵۰,۰۰۰ ریال
۳ مگا بیت بر ثانیه 210G ۳۵۰,۰۰۰ ریال
۴ مگا بیت بر ثانیه 240G ۴۰۰,۰۰۰ ریال
۸ مگا بیت بر ثانیه 360G ۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶ مگا بیت بر ثانیه 700G ۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعرفه های پس پرداخت به صورت یک ماهه و ۱۲ ماهه می تواند انتخاب گردد.

استاندارد غيرحجمي
سرعت آستانه مصرف منصفانه(ترافیک داخلی) مصرف پیش پرداخت
يک ماهه ۳ ماهه ۶ ماهه ۱۲ماهه
۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه 40G ۱۲۵,۰۰۰ ریال ۳۷۰,۰۰۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال
۱ مگا بیت بر ثانیه 100G ۲۰۰,۰۰۰ ریال ۵۸۰,۰۰۰ ریال ۱,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۲,۱۲۰,۰۰۰ ریال
۲ مگا بیت بر ثانیه 150G ۲۵۰,۰۰۰ ریال ۷۳۰,۰۰۰ ریال ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۶۴۰,۰۰۰ ریال
۳ مگا بیت بر ثانیه 210G ۳۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۴ مگا بیت بر ثانیه 240G ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال ۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۸ مگا بیت بر ثانیه 360G ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال
۱۶ مگا بیت بر ثانیه 700G ۸۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۳۳۰,۰۰۰ ریال ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۸,۴۵۰,۰۰۰ ریال
سرویس اینترانت پیش پرداخت
سرعت آبونمان ماهیانه
۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه ۲۳۶,۲۵۰ ریال
۲۵۶ کیلو بیت بر ثانیه ۳۹۳,۷۵۰ ریال
۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه ۶۳۰,۰۰۰ ریال
۱ مگا بیت بر ثانیه ۹۴۵,۰۰۰ ریال
۲ مگا بیت بر ثانیه ۱,۵۷۵,۰۰۰ ریال
ترافیک ماهیانه قابل انتقال به ماه بعد نخواهد بود .
بسته های افزایش سرعت
افزایش سرعت یک روزه سه روزه
به ۱ مگا بیت بر ثانیه ۵,۰۰۰ ریال ۱۰,۰۰۰ ریال
به ۲ مگا بیت بر ثانیه
به ۴ مگا بیت بر ثانیه ۱۰,۰۰۰ ریال ۲۰,۰۰۰ ریال
به ۶ مگا بیت بر ثانیه
به ۸ مگا بیت بر ثانیه
به ۱۶مگا بیت بر ثانیه

بسته های ترافیکی
حجم قیمت
12G ۶۰,۰۰۰ ریال
20G ۹۵,۰۰۰ ریال
40G ۱۸۰,۰۰۰ ریال
80G ۳۵۰,۰۰۰ ریال
200G ۸۵۰,۰۰۰ ریال
400G ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
1200G ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
2000G ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
آی پی ثابت
نوع سرویس مدت قیمت به ریال
آی پی ثابت (حداکثر یک آی پی) 1 ماهه ۵۰,۰۰۰ ریال