۱۳۹۶/۰۹/۱۴,۱۲:۵۷:۳۰
شرکت مخابرات ایران از اعمال تعرفه های جدید اینترنت پرسرعت این شرکت بر اساس اصول سرعت محوری، کاهش هزینه مشتریان، تفکیک ترافیک داخلی و بین الملل به همراه رعایت مصرف منصفانه خبر داد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، با اعلام تعرفه های جدید اینترنت غیر حجمی، افزود: تعرفه های جدید در حوزه دسترسی ارتباطات ثابت در راستای اجرای مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و درجهت بهبود کیفیت خدمات عرضه شده، که با توجه به نیاز مشتریان طراحی و با بررسی های کارشناسی تدوین گردیده است. وی با بیان اینکه تعرفه‌ی سرویس‌های غیر حجمی بر اساس یک سقف مصرف منصفانه (Fair usage policy) مشخص شده ، افزود: تعیین این سقف حجم برای کاربر به منظور ایجاد رقابت بیشتر و به نفع کاربران به اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی سپرده شده است.