• میتوانید جهت بازاریابی و فروش اینترنت پرسرعت 2020 مخابرات در سراسر سطح استان، اقدام به درخواست نمایندگی نمایید.
  • لطفا جهت درخواست نمایندگی پس از تکمیل فرم زیر، فرم پذیرش نمایندگی بازاریابی و فروش را تکمیل کرده و به همراه مدارک مورد نیاز ارسال نمایید
  • جهت پیگیری درخواست قبلی خود از طریق لینک پیگیری درخواست نمایندگی اقدام کنید
  • جهت مشاهده راهنمای ثبت نام اینجا کلیک نمایید.
نمونه : myname@samplesite.com
شماره تلفن بصورت کامل به همراه کد شهر. نمونه: ۰۷۱۰۰۱۱۲۲۳۳
نمونه: ۰۹۱۷۰۰۱۱۲۲۳
کد نماینده فروشی که معرف شما می باشد، در صورتی که نماینده فروشی معرف شما نیست این کادر را خالی بگذارید.