ثبت درخواست
جهت بهره مندی از سرویس اینترنت پرسرعت ADSL لازم است تا درخواست خود را ثبت نمایید.
ثبت درخواست
دریافت فایل تعرفه ها
شما می توانید فایل تعرفه ها را دانلود کرده و در کامپیوتر خود نگه دارید.
دریافت فایل تعرفه ها

  • صورتحساب های پس پرداخت طی دوره های یک ماه صادر می گردد و تمام مشخصات تعرفه مانند آبونمان و محدودیت ترافیک برای این بازه زمانی یک ماهه محاسبه خواهد شد.
  • میزان مصرف بصورت روز شمار می باشد و سقف ابونمان مشترک بر اساس روز مشخص می گردد.
  • برای تعرفه های پیش پرداخت ۹ درصد به مبالغ اضافه می شود، برای تعرفه های پس پرداخت هم همین میزان بر روی قبض تلفن اعمال می شود که این مبلغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است.
اینترنت هفت سین (پس پرداخت و پیش پرداخت )
سرعت ۲ تا ۱۶ مگ
کل حجم ترافیکی سالیانه حجم ترافیکی سالانه حجم هدیه سالانه ترافیک شبانه سالانه مدت به ماه قیمت
۷۷ ۷ ۷ ۶۳ ۱۲ ۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۰۷ ۱۷ ۱۷ ۷۳ ۱۲ ۳۴۰,۰۰۰ ریال
۱۷۷ ۲۷ ۲۷ ۱۲۳ ۱۲ ۵۴۰,۰۰۰ ریال
۲۷۷ ۴۷ ۴۷ ۱۸۳ ۱۲ ۹۴۰,۰۰۰ ریال
۳۷۷ ۵۷ ۵۷ ۲۶۳ ۱۲ ۱,۱۴۰,۰۰۰ ریال
۴۷۷ ۷۷ ۷۷ ۳۲۳ ۱۸ ۱,۵۴۰,۰۰۰ ریال
۷۷۷ ۱۰۷ ۱۰۷ ۵۶۳ ۱۸ ۲,۱۴۰,۰۰۰ ریال
ترافیک روزانه (سالانه و هدیه) بصورت یکجا در شروع
ترافیک شبانه ساعت 2 تا 6 و بصورت تقسیم شده در هر ماه و غیر قابل انتقال به ماه بعد
در صورت اتمام ترافیک روزانه مشتری حق استفاده از ترافیک شبانه ندارد
در صورت اتمام ترافیک روزانه مشتری می بایست ترافیک اضافه بخرد و حق خرید مجدد تعرفه را ندارد
در صورت کنسل کردن، هزینه، زمان و ترافیک سوخت می گردد و جریمه ندارد

حجمی ماهیانه (پس پرداخت و پیش پرداخت )
سرعت قیمت
4G 6G 8G 12G 18G 24G
128K --- ۱۳۵,۰۰۰ ریال --- --- --- ---
256K --- --- ۲۰۰,۰۰۰ ریال --- --- ---
512K ۱۴۰,۰۰۰ ریال --- ۲۲۰,۰۰۰ ریال --- --- ---
1M --- ۱۹۰,۰۰۰ ریال --- ۲۹۰,۰۰۰ ریال --- ---
2M --- ۲۰۰,۰۰۰ ریال --- ۳۰۰,۰۰۰ ریال ۳۹۰,۰۰۰ ریال ---
4M --- --- --- ۳۸۰,۰۰۰ ریال ۴۷۰,۰۰۰ ریال ۵۶۰,۰۰۰ ریال
8M --- --- --- ۴۴۰,۰۰۰ ریال ۵۳۰,۰۰۰ ریال ۶۲۰,۰۰۰ ریال

حجمی پیش پرداخت 3 ماهه
سرعت قیمت
12G 18G 24G 36G 54G 72G
128K --- ۳۳۰,۰۰۰ ریال --- --- --- ---
256K --- --- ۵۰۰,۰۰۰ ریال --- --- ---
512K ۳۷۷,۰۰۰ ریال --- ۵۵۰,۰۰۰ ریال --- --- ---
1M --- ۵۰۰,۰۰۰ ریال --- ۷۲۰,۰۰۰ ریال --- ---
2M --- ۵۴۰,۰۰۰ ریال --- ۷۵۰,۰۰۰ ریال ۹۸۰,۰۰۰ ریال ---
4M --- --- --- ۹۸۰,۰۰۰ ریال ۱,۲۱۰,۰۰۰ ریال ۱,۴۳۰,۰۰۰ ریال
8M --- --- --- ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

حجمی پیش پرداخت 6 ماهه
سرعت قیمت
24G 36G 48G 72G 108G 144G
128K --- ۵۹۰,۰۰۰ ریال --- --- --- ---
256K --- --- ۸۸۰,۰۰۰ ریال --- --- ---
512K ۶۸۰,۰۰۰ ریال --- ۹۹۰,۰۰۰ ریال --- --- ---
1M --- ۹۱۰,۰۰۰ ریال --- ۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال --- ---
2M --- ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال --- ۱,۳۶۰,۰۰۰ ریال ۱,۸۱۰,۰۰۰ ریال ---
4M --- --- --- ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
8M --- --- --- ۲,۱۴۰,۰۰۰ ریال ۲,۵۹۰,۰۰۰ ریال ۳,۰۳۰,۰۰۰ ریال

حجمی پیش پرداخت 12 ماهه
سرعت قیمت
48G 72G 96G 144G 216G 288G
128K --- ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال --- --- --- ---
256K --- --- ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال --- --- ---
512K ۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال --- ۱,۸۱۰,۰۰۰ ریال --- --- ---
1M --- ۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال --- ۲,۴۴۰,۰۰۰ ریال --- ---
2M --- ۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال --- ۲,۵۸۰,۰۰۰ ریال ۳,۴۸۰,۰۰۰ ریال ---
4M --- --- --- ۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال ۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال
8M --- --- --- ۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال

تعرفه یاقوت
آبونمان ماهیانه حداقل حجم مصرف ماهیانه
سرعت
۱ گیگا بایت ۳ گیگا بایت ۵ گیگا بایت ۱۰ گیگا بایت ۲۰ گیگا بایت ۳۰ گیگا بایت
۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه ۳۵,۱۰۰ ریال ۸۱,۹۰۰ ریال ۱۱۶,۲۲۰ ریال --- --- ---
۲۵۶ کیلو بیت بر ثانیه ۴۲,۹۰۰ ریال ۸۹,۷۰۰ ریال ۱۲۴,۰۲۰ ریال ۲۰۹,۸۲۰ ریال --- ---
۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه ۵۴,۶۰۰ ریال ۱۰۱,۴۰۰ ریال ۱۳۵,۷۲۰ ریال ۲۲۱,۵۲۰ ریال ۳۶۱,۹۲۰ ریال ---
۱ مگا بیت بر ثانیه ۷۰,۲۰۰ ریال ۱۱۷,۰۰۰ ریال ۱۵۱,۳۲۰ ریال ۲۳۷,۱۲۰ ریال ۳۷۷,۵۲۰ ریال ۵۱۷,۹۲۰ ریال
۲ مگا بیت بر ثانیه ۸۵,۸۰۰ ریال ۱۳۲,۶۰۰ ریال ۱۶۶,۹۲۰ ریال ۲۵۲,۷۲۰ ریال ۳۹۳,۱۲۰ ریال ۵۳۳,۵۲۰ ریال
۵ مگا بیت بر ثانیه ۱۳۲,۶۰۰ ریال ۱۷۹,۴۰۰ ریال ۲۱۳,۷۲۰ ریال ۲۹۹,۵۲۰ ریال ۴۳۹,۹۲۰ ریال ۵۸۰,۳۲۰ ریال
تعرفه های بیش از 5 گیگ بصورت پیش پرداخت 12،6 ماهه از ساعت 2 تا 8 بامداد رایگان می باشند .
تعرفه های پیش پرداخت 12،6 ماهه به ترتیب 12،6 درصد مشمول تخفیف می باشند .
پهنای باند تا 5 مگا بیت بر ثانیه در صورت وجود ساختار شبکه ارتباطی مناسب ارائه میگردد .
ترافیک ماهیانه قابل انتقال به ماه بعد نخواهد بود .
هزینه های ترافیک مازاد طبق مصوبه شماره 1 جلسه شماره 237 مورخ 1395/03/22 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی و به صورت پیش پرداخت دریافت می شوند .

تعرفه کهربا
آبونمان ماهیانه حداقل حجم مصرف ماهیانه
سرعت
۵۰ گیگا بایت ۱۰۰ گیگا بایت ۲۰۰ گیگا بایت ۳۰۰ گیگا بایت
۲ مگا بیت بر ثانیه ۷۶۷,۵۲۰ ریال ۱,۳۵۲,۵۲۰ ریال --- ---
تا ۵ مگا بیت بر ثانیه ۸۱۴,۳۲۰ ریال ۱,۳۹۹,۳۲۰ ریال ۲,۵۶۹,۳۲۰ ریال ---
تا 10 مگا بیت بر ثانیه ۸۴۵,۵۲۰ ریال ۱,۴۳۰,۵۲۰ ریال ۲,۶۰۰,۵۲۰ ریال ۳,۷۷۰,۵۲۰ ریال
هزینه های ترافیک مازاد طبق مصوبه شماره 1 جلسه شماره 237 مورخ 1395/03/22 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی و به صورت پیش پرداخت دریافت می شوند .
پهنای باند تا 5 مگا بیت بر ثانیه در صورت وجود ساختار شبکه ارتباطی مناسب ارائه میگردد .
ترافیک ماهیانه قابل انتقال به ماه بعد نخواهد بود .

تعرفه الماس
سرعت هزینه هر گیگا بایت مصرف ماهیانه
حداقل 1 و حداکثر 3 گیگا بایت حداقل 3 و حداکثر 10 گیگا بایت حداقل 10 و حداکثر 30 گیگا بایت حداقل 30 گیگا بایت
۲۵۶ کیلو بیت بر ثانیه ۲۹,۹۰۰ ریال ۲۰,۹۸۲ ریال ۱۶,۳۵۴ ریال ۱۵,۰۰۰ ریال
۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه ۳۳,۸۰۰ ریال ۲۲,۱۵۲ ریال ۱۶,۷۴۴ ریال
۱ مگا بیت بر ثانیه ۳۹,۰۰۰ ریال ۲۳,۷۱۲ ریال ۱۷,۲۶۴ ریال
آبونمانِ عدم مصرف (ماهیانه) 256 کیلو بیت بر ثانیه 512 کیلو بیت بر ثانیه 1 مگا بیت بر ثانیه
۲۵,۰۰۰ ریال ۴۰,۰۰۰ ریال ۶۰,۰۰۰ ریال
جهت مصرفِ کمتر از 2 گیگا بایت در ماه ، علاوه بر محاسبه میزان مصرف ، هزینه آبونمان نیز بر حسب سرعت انتخابی لحاظ خواهد گردید .

تعرفه طلایی
آبونمان ماهیانه حداقل حجم مصرف ماهیانه
سرعت
۳ گیگا بایت + ۳ گیگا بایت (هدیه) ۵ گیگا بایت + ۵ گیگا بایت (هدیه) ۱۰ گیگا بایت + ۱۰ گیگا بایت (هدیه)
۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه ۱۰۱,۴۰۰ ریال --- ---
۱ مگا بیت بر ثانیه ۱۱۷,۰۰۰ ریال ۱۵۱,۳۲۰ ریال ---
۲ مگا بیت بر ثانیه ۱۳۲,۶۰۰ ریال ۱۶۶,۹۲۰ ریال ---
۵ مگا بیت بر ثانیه --- ۲۱۳,۷۲۰ ریال ۲۹۹,۵۲۰ ریال
در صورت انتخاب تعرفه های فوق بصورت پیش پرداخت ۳ ، ۶و یا ۱۲ ماهه از ترافیک هدیه معادل ترافیک اصلی انتخابی بهره مند خواهید شد
پهنای باند تا 5 مگا بیت بر ثانیه در صورت وجود ساختار شبکه ارتباطی مناسب ارائه میگردد.
ترافیک ماهیانه قابل انتقال به ماه بعد نخواهد بود .
هزینه های ترافیک مازاد طبق مصوبه شماره 1 جلسه شماره 237 مورخ 1395/03/22 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی و به صورت پیش پرداخت دریافت می شوند .
حجمی پیش پرداخت(غیرحجمی پیش پرداخت)
ردیف پهنای باند ترافیک ماهانه تعرفه ماهانه
1 1Mbps 17GB ۲۵۰,۰۰۰ ریال
2 2Mbps 25GB ۴۰۰,۰۰۰ ریال
3 4Mbps 34GB ۶۰۰,۰۰۰ ریال
4 8Mbps 50GB ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
در صورت نیاز مشترک به استفاده بیشتر از سقف حجم ماهانه ، بسته حجم مورد نظر بر مبنای تعرفه سطح چهارم از جدول تعرفه حجم اضافی محاسبه خواهد شد.

هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه پورت
  نرخ بیت(کیلو بیت بر ثانیه) هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه
۱۲۸ ۱۵,۰۰۰ ریال
۲۵۶ ۲۵,۰۰۰ ریال
۵۱۲ ۴۰,۰۰۰ ریال
۱۰۲۴ ۶۰,۰۰۰ ریال
۲۰۴۸ ۸۰,۰۰۰ ریال
۴۰۹۶ ۱۴۰,۰۰۰ ریال
برای سرعت ۸۱۹۲ و بالاتر از آن ۱۸۰,۰۰۰ ریال

هزینه ارائه خدمات اینترنت
ردیف  نوع خدمت مصوبه کمیسیون
۱ هزینه راه اندازی تجهیزات انتهایی و دایری (به درخواست مشترک و برای یکبار) ۱۵۰,۰۰۰ ریال
۲ هزینه دایری و تخلیه خطوط (برای یکبار) رایگان
۳ هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه مطابق جدول هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه
۴ حجم استفاده از اینترنت مطابق جدول ترافیک مازاد
۵ سایر مبالغ حسب قوانین کشور (مالیات بر ارزش افزوده) ۹ % مبلغ کل تعرفه
اینترنت ۱۰۰ دانه یاقوت ۶ ماهه (پیش پرداخت و پس پرداخت)
سرعت حداقل حجم مصرف ۶ ماهه
10 گیگابایت 20 گیگابایت 30 گیگابایت 40 گیگابایت 1گیگا بایت
(پیش پرداخت)
مکالمه درون استانی رایگان
128K ---       ۱۵,۰۰۰ ریال  
128K ۲۰۰,۰۰۰ ریال         ۱۰۰ دقیقه
512K --- ۳۰۰,۰۰۰ ریال       ۳۰۰ دقیقه
1M ---   ۴۰۰,۰۰۰ ریال     ۴۰۰ دقیقه
2M       ۵۰۰,۰۰۰ ریال   ۵۰۰ دقیقه
سرویسهای ADSL خانگی ۶ ماهه تا ۱۶ مگابایت سرعت
دانلود شبانه رایگان ماهیانه ۳ گیگابایت ۲شب تا ۶ صبح

بسته های ترافیکی یاقوت با مکالمه رایگان (۶ ماهه)
حجم دانلود  جایزه ویژه قیمت جشنواره
۲۵ گیگا بایت ۲۵ ساعت مکالمه رایگان ۴۰۰,۰۰۰ ریال
۵۰ گیگابایت ۵۰ ساعت مکالمه رایگان ۷۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰ گیگابایت ۱۰۰ ساعت مکالمه رایگان ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بسته های ترافیکی یاقوت (۶ ماهه)
حجم دانلود  قیمت جشنواره
۵ گیگا بایت ۱۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰ گیگابایت ۱۷۰,۰۰۰ ریال
۲۰ گیگا بایت ۳۰۰,۰۰۰ ریال
۵۰ گیگابایت ۶۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰۰ گیگابایت ۹۰۰,۰۰۰ ریال

صد دانه یاقوت
سرعت Up To 8 مکالمه درون استانی رایگان
128K ۲۷۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰ دقیقه
256K ۳۸۵,۰۰۰ ریال ۲۰۰ دقیقه
512K ۵۴۰,۰۰۰ ریال ۳۰۰ دقیقه
1M ۷۲۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰ دقیقه
2M ۸۹۰,۰۰۰ ریال ۵۰۰ دقیقه
سرویسهای ADSL خانگی یکساله با ۲ گیگابایت دانلود ماهانه
دانلود شبانه رایگان ماهیانه ۳ گیگابایت ۱شب تا ۶ صبح
مدت قرار داد ۱۲ ماه

بسته های ترافیکی (یاقوت)یکساله با تشویق مکالمه رایگان
حجم بسته (گیگا بایت) قیمت کمپین میزان ساعت مکالمه رایگان
۲۵ ۴۰,۰۰۰ تومان ۲۵ ساعت مکالمه رایگان سالیانه
۵۰ ۷۰,۰۰۰ تومان ۵۰ ساعت مکالمه رایگان سالیانه
۱۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰ ساعت مکالمه رایگان سالیانه
سرویس اینترانت پیش پرداخت
سرعت آبونمان ماهیانه
۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه ۲۳۶,۲۵۰ ریال
۲۵۶ کیلو بیت بر ثانیه ۳۹۳,۷۵۰ ریال
۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه ۶۳۰,۰۰۰ ریال
۱ مگا بیت بر ثانیه ۹۴۵,۰۰۰ ریال
۲ مگا بیت بر ثانیه ۱,۵۷۵,۰۰۰ ریال
ترافیک ماهیانه قابل انتقال به ماه بعد نخواهد بود .
بسته نوروزی
قیمت حجم مدت بسته
۱۹۰,۰۰۰ ریال ۲۴ گیگا بایت نامحدود
مهلت خرید از ۲۰ اسفند تا ۲۰ فروردین

بسته فوتون عیدانه
قیمت حجم مدت بسته
۸۵,۰۰۰ ریال ۵ گیگا بایت یک ماهه
۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱۰ گیگا بایت یک ماهه
۲۶۰,۰۰۰ ریال ۲۰ گیگا بایت یک ماهه
مهلت خرید از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ لغایت ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
مدت زمان استفاده از بسته های مذکور به مدت یک ماه از تاریخ خرید می باشد.

بسته های ترافیکی کوتاه مدت (فوتون)
حجم مصرفی 1 روزه 5 روزه 10 روزه 15 روزه 30 روزه
2 گیگابایت ۳۰,۰۰۰ ریال ۳۵,۰۰۰ ریال --- --- ---
5 گیگابایت --- ۷۵,۰۰۰ ریال --- ۸۵,۰۰۰ ریال ---
10 گیگابایت --- --- ۱۰۰,۰۰۰ ریال --- ---
15 گیگابایت --- --- --- ۱۶۵,۰۰۰ ریال ۳۰۰,۰۰۰ ریال
30 گیگابایت --- --- --- ۱۹۵,۰۰۰ ریال ۳۵۰,۰۰۰ ریال

بسته های ترافیکی بلند مدت
حجم یکساله
5 گیگابایت ۱۰۰,۰۰۰ ریال
10 گیگابایت ۱۷۰,۰۰۰ ریال
20 گیگابایت ۳۰۰,۰۰۰ ریال
50 گیگابایت ۶۰۰,۰۰۰ ریال
100 گیگابایت ۹۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه ترافیک مازاد
سطوح تعرفه
بازه حجم ترافیک (G Byte) تعرفه هر گیگا بایت(ریال) ملاحظات
سطح اول ۱ ≤ حجم ≤۳ ۳۰,۰۰۰ ریال ---
سطح دوم ۳ < حجم ≤۱۰ ۲۲,۰۰۰ ریال تا 3 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول و مابقی مطابق تعرفه سطح دوم
سطح سوم ۱۰ < حجم ≤۳۰ ۱۸,۰۰۰ ریال تا 3 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول , بیش از 3 تا 10 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح دوم و مابقی مطابق تعرفه سطح سوم
سطح چهارم حجم > ۳۰ ۱۵,۰۰۰ ریال تا 3 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول , بیش از 3 تا 10 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح دوم , بیش از 10 تا 30 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح سوم و ما بقی مطابق تعرفه سطح چهارم
آی پی ثابت
نوع سرویس مدت قیمت به ریال
آی پی ثابت (حداکثر یک آی پی) 1 ماهه ۵۰,۰۰۰ ریال