ثبت درخواست
جهت بهره مندی از سرویس اینترنت پرسرعت ADSL لازم است تا درخواست خود را ثبت نمایید.
ثبت درخواست
دریافت فایل تعرفه ها
شما می توانید فایل تعرفه ها را دانلود کرده و در کامپیوتر خود نگه دارید.
دریافت فایل تعرفه ها

  • صورتحساب های پس پرداخت طی دوره های یک ماه صادر می گردد و تمام مشخصات تعرفه مانند آبونمان و محدودیت ترافیک برای این بازه زمانی یک ماهه محاسبه خواهد شد.
  • میزان مصرف بصورت روز شمار می باشد و سقف ابونمان مشترک بر اساس روز مشخص می گردد.
  • برای تعرفه های پیش پرداخت ۹ درصد به مبالغ اضافه می شود، برای تعرفه های پس پرداخت هم همین میزان بر روی قبض تلفن اعمال می شود که این مبلغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است.
  • در تعرفه های پس پرداخت با حجم محدود، شارژ حجم ماهیانه سرویس در روز 25 ام انجام میشود
  • سرعت مشترک بسته به کیفیت خط و ظرفیت مرکز تعیین می گردد .
  • در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی یک دوم بین الملل محاسبه خواهد شد. این بدان معناست که اگر مشترک فقط از ترافیک داخلی استفاده کند کل حجم به ایشان تعلق می گیرد و در صورت مصرف بین الملل نصف ترافیک خریداری شده را می توانند استفاده نمایند که در صورت مصرف ترکیبی مطابق همین فرمول محاسبه خواهد شد .
سرویس های استاندارد غیر حجمی
سرعت مصرف ماهیانه پس پرداخت
آستانه مصرف منصفانه(ترافیک داخلی) قيمت
۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه 20G ۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱ مگا بیت بر ثانیه 50G ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۲ مگا بیت بر ثانیه 75G ۲۵۰,۰۰۰ ریال
۴ مگا بیت بر ثانیه 120G ۴۰۰,۰۰۰ ریال
۸ مگا بیت بر ثانیه 90G ۴۵۰,۰۰۰ ریال
۸ مگا بیت بر ثانیه 180G ۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶ مگا بیت بر ثانیه 210G ۶۵۰,۰۰۰ ریال
۱۶ مگا بیت بر ثانیه 350G ۸۰۰,۰۰۰ ریال
تعرفه های پس پرداخت به صورت یک ماهه و ۱۲ماهه میتواند انتخاب گردد.

استاندارد غيرحجمي
سرعت آستانه مصرف منصفانه(ترافیک داخلی) مصرف پیش پرداخت
يک ماهه ۳ ماهه ۶ ماهه ۱۲ماهه
۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه 20G ۱۲۵,۰۰۰ ریال ۳۷۰,۰۰۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال
۱ مگا بیت بر ثانیه 50G ۲۰۰,۰۰۰ ریال ۵۸۰,۰۰۰ ریال ۱,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۲,۱۲۰,۰۰۰ ریال
۲ مگا بیت بر ثانیه 75G ۲۵۰,۰۰۰ ریال ۷۳۰,۰۰۰ ریال ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۶۴۰,۰۰۰ ریال
۴ مگا بیت بر ثانیه 120G ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال ۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ۴,۲۲۰,۰۰۰ ریال
۸ مگا بیت بر ثانیه 90G ۴۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۸ مگا بیت بر ثانیه 180G ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ۵,۲۸۰,۰۰۰ ریال
۱۶ مگا بیت بر ثانیه 210G ۶۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ۳,۸۴۰,۰۰۰ ریال ۷,۶۸۰,۰۰۰ ریال
۱۶ مگا بیت بر ثانیه 350G ۸۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۳۳۰,۰۰۰ ریال ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۸,۴۵۰,۰۰۰ ریال
سرویس اینترانت پیش پرداخت
سرعت آبونمان ماهیانه
۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه ۲۳۶,۲۵۰ ریال
۲۵۶ کیلو بیت بر ثانیه ۳۹۳,۷۵۰ ریال
۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه ۶۳۰,۰۰۰ ریال
۱ مگا بیت بر ثانیه ۹۴۵,۰۰۰ ریال
۲ مگا بیت بر ثانیه ۱,۵۷۵,۰۰۰ ریال
ترافیک ماهیانه قابل انتقال به ماه بعد نخواهد بود .
بسته های ترافیکی
حجم قیمت
6G ۶۰,۰۰۰ ریال
10G ۹۵,۰۰۰ ریال
20G ۱۸۰,۰۰۰ ریال
50G ۴۳۰,۰۰۰ ریال
100G ۸۰۰,۰۰۰ ریال
آی پی ثابت
نوع سرویس مدت قیمت به ریال
آی پی ثابت (حداکثر یک آی پی) 1 ماهه ۵۰,۰۰۰ ریال