ثبت درخواست
جهت بهره مندی از سرویس اینترنت پرسرعت ADSL لازم است تا درخواست خود را ثبت نمایید.
ثبت درخواست
دریافت فایل تعرفه ها
شما می توانید فایل تعرفه ها را دانلود کرده و در کامپیوتر خود نگه دارید.
دریافت فایل تعرفه ها

  • صورتحساب های پس پرداخت طی دوره های دو ماه صادر می گردد و تمام مشخصات تعرفه مانند آبونمان و محدودیت ترافیک برای این بازه زمانی دو ماهه محاسبه خواهد شد.
  • میزان مصرف بصورت روز شمار می باشد و سقف ابونمان مشترک بر اساس روز مشخص می گردد.
  • برای تعرفه های پیش پرداخت ۹ درصد به مبالغ اضافه می شود، برای تعرفه های پس پرداخت هم همین میزان بر روی قبض تلفن اعمال می شود که این مبلغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است.
تعرفه اینترنت سراسری 2
آبونمان ماهیانه حداقل حجم مصرف ماهیانه
سرعت
۱ گیگا بایت ۳ گیگا بایت ۵ گیگا بایت ۱۰ گیگا بایت ۲۰ گیگا بایت ۳۰ گیگا بایت
۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه ۴۵,۶۳۰ ریال ۱۰۱,۷۹۰ ریال ۱۵۷,۹۵۰ ریال --- --- ---
۲۵۶ کیلو بیت بر ثانیه ۵۱,۴۸۰ ریال ۱۰۷,۶۴۰ ریال ۱۶۳,۸۰۰ ریال ۲۷۳,۰۰۰ ریال --- ---
۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه ۶۳,۱۸۰ ریال ۱۱۹,۳۴۰ ریال ۱۷۵,۵۰۰ ریال ۲۸۴,۷۰۰ ریال ۴۷۱,۹۰۰ ریال ---
۱ مگا بیت بر ثانیه ۸۶,۵۸۰ ریال ۱۴۲,۷۴۰ ریال ۱۹۸,۹۰۰ ریال ۳۰۸,۱۰۰ ریال ۴۹۵,۳۰۰ ریال ۶۵۱,۳۰۰ ریال
۲ مگا بیت بر ثانیه ۱۲۱,۶۸۰ ریال ۱۷۷,۸۴۰ ریال ۲۳۴,۰۰۰ ریال ۳۴۳,۲۰۰ ریال ۵۳۰,۴۰۰ ریال ۶۸۶,۴۰۰ ریال
۵ مگا بیت بر ثانیه ۱۷۲,۲۲۴ ریال ۲۲۸,۳۸۴ ریال ۲۸۴,۵۴۴ ریال ۳۹۳,۷۴۴ ریال ۵۸۰,۹۴۴ ریال ۷۳۶,۹۴۴ ریال
تعرفه های پیش پرداخت 12،6،3 ماهه از ساعت 1 تا 7 بامداد رایگان می باشند .
تعرفه های پیش پرداخت 12،6،3 ماهه به ترتیب 12،6،3 درصد مشمول تخفیف می باشند .
ارائه پهنای باند 5 مگا بیت بر ثانیه با توجه به ساختار شبکه ارتباطی متقاضی مقدور می باشد .
هزینه های ترافیک مازاد طبق مصوبه 181 مورخ 1392/11/13 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی و به صورت پیش پرداخت دریافت می شوند
تعرفه اینترنت پلکانی پرمصرف 2
آبونمان ماهیانه حداقل حجم مصرف ماهیانه
سرعت
۵۰ گیگا بایت ۱۰۰ گیگا بایت ۲۰۰ گیگا بایت ۳۰۰ گیگا بایت
۲ مگا بیت بر ثانیه ۹۶۷,۲۰۰ ریال ۱,۵۹۱,۲۰۰ ریال --- ---
تا ۵ مگا بیت بر ثانیه ۱,۰۱۷,۷۴۴ ریال ۱,۶۴۱,۷۴۴ ریال ۲,۸۸۹,۷۴۴ ریال ---
تا 10 مگا بیت بر ثانیه ۱,۰۷۵,۴۰۲ ریال ۱,۶۹۹,۴۰۲ ریال ۲,۹۴۷,۴۰۲ ریال ۴,۱۹۵,۴۰۲ ریال
ارائه پهنای باند بیش از 5 مگا بیت بر ثانیه با توجه به ساختار شبکه ارتباطی متقاضی مقدور می باشد .
هزینه های ترافیک مازاد طبق مصوبه 181 مورخ 1392/11/13 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی و به صورت پیش پرداخت دریافت می شوند
تعرفه اینترنت پرسرعت حجمی2
سرعت هزینه هر گیگا بایت مصرف ماهیانه
۱ ≤ مصرف کل ماهیانه ≤ ۵ ۵ < مصرف کل ماهیانه ≤۱۰ ۱۰ < مصرف کل ماهیانه ≤۲۰ ۲۰ < مصرف کل ماهیانه ≤۴۰ ۴۰ < مصرف کل ماهیانه < نا محدود
۲۵۶ کیلو بیت بر ثانیه ۳۲,۷۶۰ ریال ۲۷,۳۰۰ ریال ۲۳,۰۱۰ ریال ۱۹,۳۰۵ ریال ۱۶,۰۰۰ ریال
۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه ۳۵,۱۰۰ ریال ۲۸,۴۷۰ ریال ۲۳,۵۹۵ ریال ۱۹,۵۹۷ ریال
۱ مگا بیت بر ثانیه ۳۹,۷۸۰ ریال ۳۰,۸۱۰ ریال ۲۴,۷۶۵ ریال ۲۰,۱۸۲ ریال
جهت مصرف کمتر از 1 گیگا بایت در ماه ،علاوه بر محاسبه میزان مصرف ، هزینه آبونمان نیز بر حسب سرعت انتخابی لحاظ خواهد گردید .
۲۵۶ کیلو بیت بر ثانیه ۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه ۱ مگا بیت بر ثانیه
۳۰,۰۰۰ ریال ۴۵,۰۰۰ ریال ۷۱,۰۰۰ ریال
تعرفه اینترانت پیش پرداخت
سرعت آبونمان ماهیانه
۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه ۲۳۶,۲۵۰ ریال
۲۵۶ کیلو بیت بر ثانیه ۳۹۳,۷۵۰ ریال
۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه ۶۳۰,۰۰۰ ریال
۱ مگا بیت بر ثانیه ۹۴۵,۰۰۰ ریال
۲ مگا بیت بر ثانیه ۱,۵۷۵,۰۰۰ ریال
  • برای دریافت آی پی ثابت (حداکثر یک آی پی) ماهیانه مبلغ ۵,۰۰۰ تومان اخذ می گردد.
  • تعهد شرکت به تحویل سرویس در خروجی مودم ADSL و بر روی یک کامپیوتر می باشد. اجرای شبکه داخلی و یا تغییر آن مستلزم پرداخت هزینه اجرا و هزینه لوازم مصرفی به طور جداگانه و در قبال دریافت فاکتور می باشد.
هزینه ترافیک مازاد
سطوح تعرفه
بازه حجم ترافیک (G Byte) تعرفه هر گیگا بایت(ریال) ملاحظات
سطح اول ۱ ≤ حجم ≤۵ ۳۶,۰۰۰ ریال ---
سطح دوم ۵ < حجم ≤۱۰ ۲۸,۰۰۰ ریال تا 5 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول و مابقی مطابق تعرفه سطح دوم
سطح سوم ۱۰ < حجم ≤۲۰ ۲۴,۰۰۰ ریال تا 5 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول , بیش از 5تا 10 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح دوم و مابقی مطابق تعرفه سطح سوم
سطح چهارم ۲۰ < حجم ≤۴۰ ۲۰,۰۰۰ ریال تا 5 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول , بیش از 5تا 10 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح دوم , بیش از 10 تا 20 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح سوم و ما بقی مطابق تعرفه سطح چهارم
سطح پنجم حجم > ۴۰ ۱۶,۰۰۰ ریال تا 5 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول , بیش از 5تا 10 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح دوم , بیش از 10 تا 20 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح سوم , بیش از 20 تا 40 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح چهارم و مابقی مطابق تعرفه سطح پنجم
هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه پورت
  نرخ بیت(کیلو بیت بر ثانیه) هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه (ریال)
۶۴ ۲۰,۰۰۰
۱۲۸ ۲۲,۵۰۰
۲۵۶ ۳۰,۰۰۰
۵۱۲ ۴۵,۰۰۰
۱۰۲۴  ۷۵,۰۰۰
۲۰۴۸ ۱۲۰,۰۰۰
هزینه ارائه خدمات اینترنت
ردیف  نوع خدمت مصوبه کمیسیون
۱ هزینه راه اندازی تجهیزات انتهایی و دایری (به درخواست مشترک و برای یکبار) ۱۵۰,۰۰۰ ریال
۲ هزینه دایری و تخلیه خطوط (برای یکبار) صفر ریال
۳ هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه مطابق جدول هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه
۴ حجم استفاده از اینترنت مطابق جدول ترافیک مازاد
۵ سایر مبالغ حسب قوانین کشور (مالیات بر ارزش افزوده و .....) ۹ % مبلغ کل تعرفه