لیست تعرفه ها


ثبت درخواست
جهت بهره مندی از سرویس اینترنت پرسرعت ADSL لازم است تا درخواست خود را ثبت نمایید.
ثبت درخواست
دریافت فایل تعرفه ها
شما می توانید فایل تعرفه ها را دانلود کرده و در کامپیوتر خود نگه دارید.
دریافت فایل تعرفه ها

 • صورتحساب های پس پرداخت طی دوره های دو ماه صادر می گردد و تمام مشخصات تعرفه مانند آبونمان و محدودیت ترافیک برای این بازه زمانی دو ماهه محاسبه خواهد شد.
 • میزان مصرف بصورت روز شمار می باشد و سقف ابونمان مشترک بر اساس روز مشخص می گردد.
 • برای تعرفه های پیش پرداخت ۹ درصد به مبالغ اضافه می شود، برای تعرفه های پس پرداخت هم همین میزان بر روی قبض تلفن اعمال می شود که این مبلغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است.
تعرفه اینترنت سراسری
آبونمان ماهیانه حداقل حجم مصرف ماهیانه
سرعت
۰ گیگا بایت ۳ گیگا بایت ۵ گیگا بایت ۸ گیگا بایت
۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه --- ۹,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰ تومان ---
۲۵۶ کیلو بیت بر ثانیه --- ۱۱,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰ تومان ---
۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه --- ۱۲,۵۰۰ تومان ۱۵,۵۰۰ تومان ---
۱ مگا بیت بر ثانیه ۷,۵۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰ تومان ۱۷,۵۰۰ تومان ۲۷,۵۰۰ تومان
۲ مگا بیت بر ثانیه ۱۲,۰۰۰ تومان ۱۷,۵۰۰ تومان ۲۱,۵۰۰ تومان ۳۱,۰۰۰ تومان
هزینه ترافیک مازاد (که به صورت پیش پرداخت دریافت می شود)
تا ۵ گیگا بایت در ماه هر گیگا بایت ۳,۶۰۰ تومان
از ۵ تا ۱۰ گیگا بایت در ماه هر گیگا بایت ۲,۶۰۰ تومان
بیش از ۱۰ گیگا بایت در ماه هر گیگا بایت ۱,۶۰۰ تومان
تعرفه اینترنت پرسرعت حجمی
سرعت هزینه هر گیگا بایت مصرف ماهیانه
تا ۵ گیگا بایت بیش از ۵ گیگا بایت
۲۵۶ کیلو بیت بر ثانیه ۲,۹۰۰ تومان ۱,۹۰۰ تومان
۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه ۳,۴۰۰ تومان ۲,۴۰۰ تومان
۱ مگا بیت بر ثانیه ۳,۹۰۰ تومان ۲,۹۰۰ تومان
آبونمان برای مصرف ماهیانه کمتر از ۲ گیگا بایت ۴,۹۰۰ تومان و برای مصرف بیشتر رایگان است
تعرفه اینترنت پلکانی پرمصرف
آبونمان ماهیانه حداقل حجم مصرف ماهیانه
سرعت
۵۰ گیگا بایت ۱۰۰ گیگا بایت ۲۰۰ گیگا بایت ۳۰۰ گیگا بایت
۲ مگا بیت بر ثانیه ۷۲,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان --- ---
تا ۵ مگا بیت بر ثانیه ۸۵,۰۰۰ تومان ۱۴۰,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان ---
تا 10 مگا بیت بر ثانیه ۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان ۲۸۰,۰۰۰ تومان ۳۸۰,۰۰۰ تومان
هزینه ترافیک مازاد
تا ۵ گیگا بایت در ماه هر گیگا بایت ۳,۶۰۰ تومان
از ۵ تا ۱۰ گیگا بایت در ماه هر گیگا بایت ۲,۶۰۰ تومان
بیش از ۱۰ گیگا بایت در ماه هر گیگا بایت ۱,۶۰۰ تومان
تعرفه اینترانت پیش پرداخت
سرعت آبونمان ماهیانه
۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه ۲۳,۶۲۵ تومان
۲۵۶ کیلو بیت بر ثانیه ۳۹,۳۷۵ تومان
۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه ۶۳,۰۰۰ تومان
۱ مگا بیت بر ثانیه ۹۴,۵۰۰ تومان
۲ مگا بیت بر ثانیه ۱۵۷,۵۰۰ تومان
 • برای دریافت آی پی ثابت (حداکثر یک آی پی) ماهیانه مبلغ ۵,۰۰۰ تومان اخذ می گردد.
 • تعهد شرکت به تحویل سرویس در خروجی مودم ADSL و بر روی یک کامپیوتر می باشد. اجرای شبکه داخلی و یا تغییر آن مستلزم پرداخت هزینه اجرا و هزینه لوازم مصرفی به طور جداگانه و در قبال دریافت فاکتور می باشد.
۲۰۲۰
ارتباط با پشتیبانی
راهنما
 • ارسال درخواست: شما ابتدا درخواستی برای دریافت ADSL برای یک شماره تلفن در قسمت ارسال درخواست ثبت می نمایید.
 • فعال سازی تلفن همراه: پیامی در بردارنده کد فعال سازی به تلفن همراه شما ارسال می شود، کد دریافتی را در سایت وارد می نمایید.
 • انتخاب طرح: در صورتی که مشکلی برای دریافت سرویس ADSL برای شماره مشخص شده وجود نداشته باشد ، لیست تعرفه(طرح)ها به شما نمایش داده می شود.
 • فعال سازی تلفن: کد پیگیری برای شما ارسال می گردد، لازم است تا از طریق شماره درخواستی با شماره ۲۰۲۰ تماس بگیرید و کد پیگیری را وارد نمایید.
 • راه اندازی: بعد از انتخاب طرح حداکثر طی ۴۸ ساعت سرویس مورد درخواست راه اندازی شده و به شما اطلاع رسانی می شود.
 • نصب: حداکثر ۲۴ ساعت بعد از راه اندازی، کارشناس نصب تماس گرفته و هماهنگی ها جهت نصب صورت می پذیرد.
 • هزینه:هزینه متناسب با طرح انتخابی و مصرف، برای تعرفه های پس پرداخت در قبض تلفن لحاظ خواهد شد. برای تعرفه های پیش پرداخت نیز باید در ابتدا هزینه به صورت آنلاین پرداخت شود.