ثبت درخواست
جهت بهره مندی از سرویس اینترنت پرسرعت ADSL لازم است تا درخواست خود را ثبت نمایید.
ثبت درخواست
دریافت فایل تعرفه ها
شما می توانید فایل تعرفه ها را دانلود کرده و در کامپیوتر خود نگه دارید.
دریافت فایل تعرفه ها

  • صورتحساب های پس پرداخت طی دوره های دو ماه صادر می گردد و تمام مشخصات تعرفه مانند آبونمان و محدودیت ترافیک برای این بازه زمانی دو ماهه محاسبه خواهد شد.
  • میزان مصرف بصورت روز شمار می باشد و سقف ابونمان مشترک بر اساس روز مشخص می گردد.
  • برای تعرفه های پیش پرداخت ۹ درصد به مبالغ اضافه می شود، برای تعرفه های پس پرداخت هم همین میزان بر روی قبض تلفن اعمال می شود که این مبلغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است.
اینترنت خوب با طعم تابستان
یکساله
سرعت
ماهیانه 2 گیگا بایت ترافیک روزانه ماهیانه 3 گیگا بایت ترافیک شبانه
هزینه مصرف سالیانه ترافیک روزانه ( 24 گیگا بایت) هزینه مصرف سالیانه ترافیک شبانه ( 36 گیگا بایت)
۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه ۲۷۰,۰۰۰ ریال رایگان
۲۵۶ کیلو بیت بر ثانیه ۳۸۵,۰۰۰ ریال رایگان
۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه ۵۴۰,۰۰۰ ریال رایگان
۱ مگا بیت بر ثانیه ۷۲۰,۰۰۰ ریال رایگان
۲ مگا بیت بر ثانیه ۸۹۰,۰۰۰ ریال رایگان
پهنای باند تا 8 مگا بیت بر ثانیه و در صورت وجود ساختار شبکه ارتباطی مناسب ارائه میگردد
ساعات استفاده از شبانه رایگان : 2 تا 8 بامداد
ترافیک های روزانه و شبانه در سرویس های پیش پرداخت ، قابل انتقال به ماه بعد می باشند
بسته های ترافیکی کوتاه مدت (فوتون)
حجم مصرفی 1 روزه 5 روزه 15 روزه 30 روزه
2 گیگابایت ۳۰,۰۰۰ ریال ۳۵,۰۰۰ ریال --- ---
5 گیگابایت --- ۷۵,۰۰۰ ریال ۸۵,۰۰۰ ریال ---
15 گیگابایت --- --- ۱۶۵,۰۰۰ ریال ۳۰۰,۰۰۰ ریال
30 گیگابایت --- --- ۱۹۵,۰۰۰ ریال ۳۵۰,۰۰۰ ریال
بسته های ترافیکی بلند مدت
حجم یکساله
5 گیگابایت ۱۰۰,۰۰۰ ریال
10 گیگابایت ۱۷۰,۰۰۰ ریال
20 گیگابایت ۳۰۰,۰۰۰ ریال
50 گیگابایت ۶۰۰,۰۰۰ ریال
100 گیگابایت ۹۰۰,۰۰۰ ریال
تعرفه یاقوت
آبونمان ماهیانه حداقل حجم مصرف ماهیانه
سرعت
۱ گیگا بایت ۳ گیگا بایت ۵ گیگا بایت ۱۰ گیگا بایت ۲۰ گیگا بایت ۳۰ گیگا بایت
۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه ۳۵,۱۰۰ ریال ۸۱,۹۰۰ ریال ۱۱۶,۲۲۰ ریال --- --- ---
۲۵۶ کیلو بیت بر ثانیه ۴۲,۹۰۰ ریال ۸۹,۷۰۰ ریال ۱۲۴,۰۲۰ ریال ۲۰۹,۸۲۰ ریال --- ---
۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه ۵۴,۶۰۰ ریال ۱۰۱,۴۰۰ ریال ۱۳۵,۷۲۰ ریال ۲۲۱,۵۲۰ ریال ۳۶۱,۹۲۰ ریال ---
۱ مگا بیت بر ثانیه ۷۰,۲۰۰ ریال ۱۱۷,۰۰۰ ریال ۱۵۱,۳۲۰ ریال ۲۳۷,۱۲۰ ریال ۳۷۷,۵۲۰ ریال ۵۱۷,۹۲۰ ریال
۲ مگا بیت بر ثانیه ۸۵,۸۰۰ ریال ۱۳۲,۶۰۰ ریال ۱۶۶,۹۲۰ ریال ۲۵۲,۷۲۰ ریال ۳۹۳,۱۲۰ ریال ۵۳۳,۵۲۰ ریال
۵ مگا بیت بر ثانیه ۱۳۲,۶۰۰ ریال ۱۷۹,۴۰۰ ریال ۲۱۳,۷۲۰ ریال ۲۹۹,۵۲۰ ریال ۴۳۹,۹۲۰ ریال ۵۸۰,۳۲۰ ریال
تعرفه های بیش از 5 گیگ بصورت پیش پرداخت 12،6 ماهه از ساعت 2 تا 8 بامداد رایگان می باشند .
تعرفه های پیش پرداخت 12،6 ماهه به ترتیب 12،6 درصد مشمول تخفیف می باشند .
پهنای باند تا 5 مگا بیت بر ثانیه در صورت وجود ساختار شبکه ارتباطی مناسب ارائه میگردد .
هزینه های ترافیک مازاد طبق مصوبه شماره 1 جلسه شماره 237 مورخ 1395/03/22 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی و به صورت پیش پرداخت دریافت می شوند .
تعرفه کهربا
آبونمان ماهیانه حداقل حجم مصرف ماهیانه
سرعت
۵۰ گیگا بایت ۱۰۰ گیگا بایت ۲۰۰ گیگا بایت ۳۰۰ گیگا بایت
۲ مگا بیت بر ثانیه ۷۶۷,۵۲۰ ریال ۱,۳۵۲,۵۲۰ ریال --- ---
تا ۵ مگا بیت بر ثانیه ۸۱۴,۳۲۰ ریال ۱,۳۹۹,۳۲۰ ریال ۲,۵۶۹,۳۲۰ ریال ---
تا 10 مگا بیت بر ثانیه ۸۴۵,۵۲۰ ریال ۱,۴۳۰,۵۲۰ ریال ۲,۶۰۰,۵۲۰ ریال ۳,۷۷۰,۵۲۰ ریال
هزینه های ترافیک مازاد طبق مصوبه شماره 1 جلسه شماره 237 مورخ 1395/03/22 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی و به صورت پیش پرداخت دریافت می شوند .
پهنای باند تا 5 مگا بیت بر ثانیه در صورت وجود ساختار شبکه ارتباطی مناسب ارائه میگردد .
تعرفه الماس
سرعت هزینه هر گیگا بایت مصرف ماهیانه
حداقل 1 و حداکثر 3 گیگا بایت حداقل 3 و حداکثر 10 گیگا بایت حداقل 10 و حداکثر 30 گیگا بایت حداقل 30 گیگا بایت
۲۵۶ کیلو بیت بر ثانیه ۲۹,۹۰۰ ریال ۲۰,۹۸۲ ریال ۱۶,۳۵۴ ریال ۱۵,۰۰۰ ریال
۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه ۳۳,۸۰۰ ریال ۲۲,۱۵۲ ریال ۱۶,۷۴۴ ریال
۱ مگا بیت بر ثانیه ۳۹,۰۰۰ ریال ۲۳,۷۱۲ ریال ۱۷,۲۶۴ ریال
آبونمانِ عدم مصرف (ماهیانه) 256 کیلو بیت بر ثانیه 512 کیلو بیت بر ثانیه 1 مگا بیت بر ثانیه
۲۵,۰۰۰ ریال ۴۰,۰۰۰ ریال ۶۰,۰۰۰ ریال
جهت مصرفِ کمتر از 2 گیگا بایت در ماه ، علاوه بر محاسبه میزان مصرف ، هزینه آبونمان نیز بر حسب سرعت انتخابی لحاظ خواهد گردید .
تعرفه طلایی
آبونمان ماهیانه حداقل حجم مصرف ماهیانه
سرعت
۳ گیگا بایت + ۳ گیگا بایت (هدیه) ۵ گیگا بایت + ۵ گیگا بایت (هدیه) ۱۰ گیگا بایت + ۱۰ گیگا بایت (هدیه)
۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه ۱۰۱,۴۰۰ ریال --- ---
۱ مگا بیت بر ثانیه ۱۱۷,۰۰۰ ریال ۱۵۱,۳۲۰ ریال ---
۲ مگا بیت بر ثانیه ۱۳۲,۶۰۰ ریال ۱۶۶,۹۲۰ ریال ---
۵ مگا بیت بر ثانیه --- ۲۱۳,۷۲۰ ریال ۲۹۹,۵۲۰ ریال
در صورت انتخاب تعرفه های فوق بصورت پیش پرداخت ۳ ، ۶و یا ۱۲ ماهه از ترافیک هدیه معادل ترافیک اصلی انتخابی بهره مند خواهید شد
پهنای باند تا 5 مگا بیت بر ثانیه در صورت وجود ساختار شبکه ارتباطی مناسب ارائه میگردد.
هزینه های ترافیک مازاد طبق مصوبه شماره 1 جلسه شماره 237 مورخ 1395/03/22 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی و به صورت پیش پرداخت دریافت می شوند .
سرویس اینترانت پیش پرداخت
سرعت آبونمان ماهیانه
۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه ۲۳۶,۲۵۰ ریال
۲۵۶ کیلو بیت بر ثانیه ۳۹۳,۷۵۰ ریال
۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه ۶۳۰,۰۰۰ ریال
۱ مگا بیت بر ثانیه ۹۴۵,۰۰۰ ریال
۲ مگا بیت بر ثانیه ۱,۵۷۵,۰۰۰ ریال
  • برای دریافت آی پی ثابت (حداکثر یک آی پی) ماهیانه مبلغ ۵۰,۰۰۰ ریال اخذ می گردد.
هزینه ترافیک مازاد
سطوح تعرفه
بازه حجم ترافیک (G Byte) تعرفه هر گیگا بایت(ریال) ملاحظات
سطح اول ۱ ≤ حجم ≤۳ ۳۰,۰۰۰ ریال ---
سطح دوم ۳ < حجم ≤۱۰ ۲۲,۰۰۰ ریال تا 3 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول و مابقی مطابق تعرفه سطح دوم
سطح سوم ۱۰ < حجم ≤۳۰ ۱۸,۰۰۰ ریال تا 3 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول , بیش از 3 تا 10 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح دوم و مابقی مطابق تعرفه سطح سوم
سطح چهارم حجم > ۳۰ ۱۵,۰۰۰ ریال تا 3 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول , بیش از 3 تا 10 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح دوم , بیش از 10 تا 30 گیگا بایت مطابق تعرفه سطح سوم و ما بقی مطابق تعرفه سطح چهارم
هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه پورت
  نرخ بیت(کیلو بیت بر ثانیه) هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه
۱۲۸ ۱۵,۰۰۰ ریال
۲۵۶ ۲۵,۰۰۰ ریال
۵۱۲ ۴۰,۰۰۰ ریال
۱۰۲۴ ۶۰,۰۰۰ ریال
۲۰۴۸ ۸۰,۰۰۰ ریال
۴۰۹۶ ۱۴۰,۰۰۰ ریال
برای سرعت ۸۱۹۲ و بالاتر از آن ۱۸۰,۰۰۰ ریال
هزینه ارائه خدمات اینترنت
ردیف  نوع خدمت مصوبه کمیسیون
۱ هزینه راه اندازی تجهیزات انتهایی و دایری (به درخواست مشترک و برای یکبار) ۱۵۰,۰۰۰ ریال
۲ هزینه دایری و تخلیه خطوط (برای یکبار) رایگان
۳ هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه مطابق جدول هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه
۴ حجم استفاده از اینترنت مطابق جدول ترافیک مازاد
۵ سایر مبالغ حسب قوانین کشور (مالیات بر ارزش افزوده) ۹ % مبلغ کل تعرفه