SLA یک قرارداد دو جانبه بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده که بر اساس توافق و به منظور تضمین پارامترهای کیفیت خدمات توافق شده منعقد می‌شود. در این قرارداد باید کیفیت سطح خدمات، نحوه اندازه گیری تخطی از سطح خدمات و ضمانتهای اجرایی آن تعیین شود.

شرکت مخابرات ایران منطقه فارس در جهت جلب رضایت مشتریان همواره سعی نموده بهترین کیفیت را به مشتریان خود ارائه نماید. در همین راستا همواره تلاش خود را در تحقق این هدف انجام داده است.

در همین راستا و در جهت اطمینان از تامین رضایت مشتریان؛ تمام خدمات شرکت مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره 177 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق نامه سطح خدمات (SLA) می باشد.

شرح پارامتر میزان
پارامتر a برای محاسبه حداکثر میزان مجاز PLR ۵%
پارامتر b برای محاسبه حداکثر میزان تاخیر مجاز (latency) ۲۰۰ میلی ثانیه
میانگین زمان بازیابی یا تعمیر و برقراری مجدد (MTTR) خدمت ۷۲ ساعت

میزان تلفات بسته ‌ها (PLR-Packet Loss Ratio) :

به میانگین گم شدن و یا از دست رفتن بسته ‌های IP در طول شبکه خدمت ‌دهنده اطلاق می ‌شود و به روش ارسال بسته های ICMP به اندازه 100 بایت و به تعداد 1000 عدد از پورت دسترسی خدمت ‌گیرنده تا نقطه انتهایی داخل شبکه خدمت ‌دهنده و بر اساس میانگین نمونه برداری های متوالی Ping Test در طول یک ساعت و یا بر اساس سایر روشهای استانداردی که سازمان اعلام خواهد کرد، محاسبه می شود.

تاخیر(Latency) :

متوسط زمانی که طول میکشد تا یک بسته IP در شبکه خدمت ‌دهنده از پورت دسترسی خدمت ‌گیرنده تا نقطه انتهایی شبکه خدمت ‌دهنده برسد. این پارامتر بر اساس میانگین نمونه ‌برداری در دوره زمانی و یا بر اساس سایر روش های استانداردی که سازمان اعلام خواهد کرد محاسبه می ‌شود.

میانگین زمان بازیابی یا تعمیر (MTTR-Mean Time To Restore or Repair)

به میانگین زمان رفع خرابی و برقراری مجدد خدمت براساس توافق بین خدمت ‌دهنده و خدمت ‌گیرنده اطلاق می شود. گفتنی است شرکت مخابرات ایران منطقه فارس بر مبنای مصوبه یاد شده، برقرار بودن شبکه خود در محدوده کشور را به میزان ۹۸% (سطح برنزی) تضمین می‌کند.
لازم به توضیح است که بر اساس قوانین مصوب سازمان تنظیم مقررات موارد زیر شامل جبران خسارت (نقض SLA) نخواهد بود
  • قطعی‌های ناشی از قوه قاهره ( فورس ماژور) مانند حوادث طبیعی. در این حالت زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نیست.
  • قطعی‌هایی که به واسطه خرابی تجهیزات خدمت گیرنده باشد.
  • قطعی‌هایی که در زمان Down Time باشد.
  • قطعی‌هایی که بنا به درخواست خدمت گیرنده باشد (مانند جابجایی، آزمایش شبکه داخلی و ....) باشد.
  • قطعی‌هایی که ناشی از تخطی خدمت گیرنده از قوانین و مقررات و یا مفاد SLA باشد.
  • قطعی‌های ناشی از عدم پرداخت صورت‌حساب.
  • قطعی‌های ناشی از صدور احکام توسط مراجع قضایی و یا امنیتی کشور و یا سایر مراجع ذی صلاح که در این حالت زمان قطعی مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نمی‌شود.

مصوبه SLA

جهت دریافت فایل مصوبه 177 کمیسیون تنظیم مقررات از طریق لینک زیر اقدام نمایید
فایل مصوبه SLA
راهنمایی دریافت SLA :
در صورتی که گمان می‌کنید ارایه خدمات به شما شامل موارد نقض توافق‌نامه سطح خدمات می‌شود، می‌توانید با ورود به منو مشترکین از قسمت سایر منوها - ثبت تیکت جدید - انتخاب گزینه SLA در آیتم نوع نسبت به ارایه درخواست دریافت SLA اقدام فرمایید