لطفا شماره خط را با پیش شماره وارد نمایید. نمونه:07100112233
آباده آباده - توابع آباده - توابع 2 آباده - دهدق ارسنجان ارسنجان - توابع استهبان استهبان - توابع اقلید اقلید - توابع بوانات بوانات - توابع پاسارگاد پاسارگاد - توابع جهرم جهرم - توابع 1 جهرم - توابع 2 خرامه خرامه - توابع خرمبید خرمبید - توابع خنج خنج - توابع داراب داراب - توابع رستم رستم - توابع زرقان زرقان - توابع زرین دشت زرین دشت - توابع سپیدان سپیدان - توابع سروستان سروستان - توابع شیراز شیراز - توابع شیراز - توابع 2 فراشبند فراشبند - توابع فسا فسا - توابع 1 فسا - توابع 2 فیروزآباد فیروزآباد - توابع قیر قیر - توابع کازرون کازرون - توابع کازرون - توابع 2 کوار کوار - توابع گراش گراش - توابع لار لار - اوز لار - توابع لار - توابع 2 لامرد لامرد - توابع مرودشت مرودشت - توابع 1 مرودشت - توابع 2 مهر مهر - توابع موبایل - ایرانسل موبایل - ایرانسل آی سیم موبایل - رایتل موبایل - همراه اول موبایل - همراه اول اعتباری میمند نورآباد نورآباد - توابع نی ریز نی ریز - توابع
 • آباده

  • مرکز اباده
   • از 44360000 تا 44369999
   • از 44330000 تا 44339999
   • از 44350000 تا 44350479
   • از 44340000 تا 44347119
   • از 44347120 تا 44349999
  • مرکز کافو onu1 از 44350500 تا 44352035
  • مرکز کافو onu2 از 44354000 تا 44355023
 • آباده - توابع

  • مرکز ایزدخواست از 44387000 تا 44389079
  • مرکز بهمن از 44382000 تا 44384399
  • مرکز بهمن (onu) از 44385650 تا 44385999
  • مرکز بیدک از 44377000 تا 44379999
  • مرکز حشمتیه از 44372000 تا 44372999
  • مرکز خسروشیرین از 44380000 تا 44381999
  • مرکز شورجستان از 44371000 تا 44371255
  • مرکز فیروزی از 44370000 تا 44370999
 • آباده - توابع 2

  • مرکز سورمق از 44373000 تا 44375999
  • مرکز صغاد از 44392000 تا 44396319
  • مرکز صغاد onu1 از 44390256 تا 44390768
  • مرکز صغاد onu2 از 44390000 تا 44390255
 • آباده - دهدق

  از 44353200 تا 44353664
 • ارسنجان

  از 43522000 تا 43529999
 • ارسنجان - توابع

  • مرکز جلودر از 43536000 تا 43538999
  • مرکز جمال آباد از 43542000 تا 43543999
  • مرکز جوادیه از 43539000 تا 43539999
  • مرکز حسین آباد از 43544000 تا 43545999
  • مرکز خبریز از 43533000 تا 43535999
  • مرکز شرق آباد از 43546000 تا 43546999
  • مرکز شوراب از 43532000 تا 43532999
  • مرکز علی آباد از 43540000 تا 43541999
 • استهبان

  • مرکز شهید فقیهی
   • از 53220000 تا 53229999
   • از 53230000 تا 53239999
   • از 53240000 تا 53241999
  • مرکز کافو مسکن مهر (onu) از 53372000 تا 53372511
 • استهبان - توابع

  • مرکز بنوان از 53287000 تا 53289999
  • مرکز درب قلعه از 53298000 تا 53299999
  • مرکز دهویه رونیز از 53280000 تا 53283999
  • مرکز رونیز سفلی از 53272000 تا 53272999
  • مرکز علی آباد شمس از 53270000 تا 53270999
  • مرکز گرده از 53276000 تا 53276999
  • مرکز ماهفرخان از 53284000 تا 53286999
  • مرکز محمداباد از 53274000 تا 53274999
 • اقلید

  • مرکز onu1 از 44555000 تا 44555511
  • مرکز امام حسین از 44550000 تا 44554999
  • مرکز ملاصدرا
   • از 44520000 تا 44529999
   • از 44530000 تا 44539999
 • اقلید - توابع

  • مرکز آب باریک از 44576000 تا 44576999
  • مرکز اسپاس از 44590000 تا 44591999
  • مرکز امام زاده از 44583000 تا 44583999
  • مرکز بابایی از 44585000 تا 44585999
  • مرکز بکان از 44599000 تا 44599999
  • مرکز چشمه رعنا از 44573000 تا 44573999
  • مرکز حسن آباد از 44580000 تا 44581999
  • مرکز خنجشت از 44570000 تا 44571999
  • مرکز دژکرد از 44596000 تا 44598999
  • مرکز رضاآباد از 44584000 تا 44584999
  • مرکز سده از 44592000 تا 44594450
  • مرکز شهر میان از 44572000 تا 44572999
  • مرکز شهراشوب از 44582000 تا 44582999
  • مرکز کافتر از 44574000 تا 44574999
  • مرکز نظام آباد از 44575000 تا 44575999
 • بوانات

  • مرکز بوانات از 44402000 تا 44409999
  • مرکز کره ای_اصلی از 44423000 تا 44425999
 • بوانات - توابع

  • مرکز آباده مرشد از 44418000 تا 44418999
  • مرکز باغصفا از 44427000 تا 44427999
  • مرکز توجردی از 44420000 تا 44421999
  • مرکز جشنیان از 44433000 تا 44433999
  • مرکز جعفریه از 44419000 تا 44419999
  • مرکز جوی سفید از 44432000 تا 44432999
  • مرکز حسامی از 44428000 تا 44429999
  • مرکز خورکش از 44431000 تا 44431999
  • مرکز سروستان از 44411000 تا 44411999
  • مرکز سیمکان از 44430000 تا 44430999
  • مرکز شیدان از 44412000 تا 44412999
  • مرکز فخرآباد از 44416000 تا 44417999
  • مرکز فنجان از 44434000 تا 44434999
  • مرکز کوپان از 44426000 تا 44426999
  • مرکز مروشکان از 44422000 تا 44422999
  • مرکز مزایجان از 44413000 تا 44414500
  • مرکز منج از 44410000 تا 44410999
 • پاسارگاد

  • مرکز سعادت شهر از 43562000 تا 43569999
  • مرکز مسکن مهر (onu) از 43560000 تا 43560512
 • پاسارگاد - توابع

  • مرکز ابوالوردی از 43580000 تا 43580999
  • مرکز علی رسیده از 43585000 تا 43585999
  • مرکز قوام آباد از 43586000 تا 43586999
  • مرکز مادرسلیمان از 43582000 تا 43584999
  • مرکز نعیم آباد از 43581000 تا 43581999
  • مرکز همت آباد از 43587000 تا 43587999
 • جهرم

  • مرکز امام حسین از 54260000 تا 54269999
  • مرکز امام حسین - ریموت امام حسین از 54275000 تا 54278699
  • مرکز امام حسین - کافو (AG) از 54270000 تا 54270095
  • مرکز مصطفی خمینی
   • از 54440000 تا 54449999
   • از 54330000 تا 54339999
   • از 54340000 تا 54349999
   • از 54370000 تا 54375999
  • مرکز مصطفی خمینی - کافو فرهنگ شهر از 54323000 تا 54326969
  • مرکز وحدت
   • از 54220000 تا 54229999
   • از 54230000 تا 54238999
  • مرکز وحدت کافو پیام نور از 54239000 تا 54239999
 • جهرم - توابع 1

  • مرکز آبسرد از 54491000 تا 54491999
  • مرکز آسمانجرد از 54508000 تا 54508999
  • مرکز بادنجان از 54464000 تا 54464999
  • مرکز باغ کبیر از 54519000 تا 54519999
  • مرکز بالاشهر از 54494000 تا 54494999
  • مرکز برایجان از 54496000 تا 54496999
  • مرکز تادوان از 54516000 تا 54516999
  • مرکز جرمشت از 54467000 تا 54467320
  • مرکز چرگ وجلیل از 54517000 تا 54517999
  • مرکز خاوران از 54512000 تا 54515999
  • مرکز خفر از 54502000 تا 54507999
  • مرکز زرجان از 54492000 تا 54492999
  • مرکز طاهونه از 54510000 تا 54511999
  • مرکز علویه از 54487000 تا 54488999
  • مرکز علی آباد از 54497000 تا 54497999
  • مرکز فشان از 54495000 تا 54495999
  • مرکز قالینی از 54518000 تا 54518999
  • مرکز قطب آباد از 54482000 تا 54486999
  • مرکز کته از 54501000 تا 54501999
  • مرکز کرفت از 54493000 تا 54493999
  • مرکز گلبرنجی از 54500000 تا 54500999
  • مرکز گلدامچه از 54489000 تا 54489999
  • مرکز مانیان از 54478000 تا 54478510
  • مرکز محمودآباد از 54490000 تا 54490999
  • مرکز موسویه از 54480000 تا 54481999
  • مرکز هکان از 54479000 تا 54479999
 • جهرم - توابع 2

  • مرکز آرجویه از 54463000 تا 54463999
  • مرکز بهجان از 54465000 تا 54466999
  • مرکز دوزه از 54460000 تا 54460999
  • مرکز کوشکسار از 54461000 تا 54461999
 • خرامه

  از 32722000 تا 32729999
 • خرامه - توابع

  • مرکز خیرآباد از 32746000 تا 32747999
  • مرکز دهقانان از 32736000 تا 32736999
  • مرکز سلطان آباد از 32738000 تا 32738999
  • مرکز شهرک ایثار از 32740000 تا 32741999
  • مرکز کف دهک از 32742000 تا 32742999
  • مرکز گورگیر از 32737000 تا 32737999
  • مرکز معزآباد از 32743000 تا 32745999
 • خرمبید

  • مرکز صفاشهر 1
   • از 44450000 تا 44459999
   • از 44464832 تا 44464870
  • مرکز صفاشهر 2
   • از 44464000 تا 44464831
   • از 44464871 تا 44469999
  • مرکز کافو مسکن مهر (onu) از 44460000 تا 44460255
 • خرمبید - توابع

  • مرکز انارک از 44482000 تا 44482287
  • مرکز دشت مرغاب از 44497000 تا 44499999
  • مرکز شهیدآباد از 44485000 تا 44485256
  • مرکز قادرآباد از 44492000 تا 44495999
  • مرکز قاضیان از 44483000 تا 44483210
  • مرکز قشلاق از 44484000 تا 44484999
  • مرکز کافو قادرآباد(مسکن مهر)(ONU) از 44490000 تا 44491999
  • مرکز مشکان از 44480000 تا 44481999
  • مرکز مظفرآباد از 44486000 تا 44486300
 • خنج

  • مرکز خنج از 52622000 تا 52629999
  • مرکز کافو مسکن مهر (onu) از 52620640 تا 52621999
  • مرکز کافو مسکن مهر 2 (onu) از 52620000 تا 52620639
 • خنج - توابع

  • مرکز آشنا از 52646000 تا 52646999
  • مرکز باغان از 52647000 تا 52647999
  • مرکز بیغرد از 52632000 تا 52634999
  • مرکز چاه طوس از 52645000 تا 52645999
  • مرکز سده از 52630000 تا 52631999
  • مرکز سیف آباد از 52636000 تا 52636999
  • مرکز کهنویه از 52638000 تا 52638999
  • مرکز کورده از 52642000 تا 52642999
  • مرکز گرمشت فدوی از 52643000 تا 52643999
  • مرکز محمله از 52641000 تا 52641999
  • مرکز مز از 52640000 تا 52640999
  • مرکز مکویه چمکو از 52637000 تا 52637999
  • مرکز هفتوان از 52644000 تا 52644999
 • داراب

  • مرکز شهید بشر پور از 53540000 تا 53549999
  • مرکز شهید نظری
   • از 53520000 تا 53529999
   • از 53560000 تا 53569999
   • از 53572000 تا 53572999
  • مرکز کافو سیمان (onu) از 53578976 تا 53579999
  • مرکز کافو طاها (onu) از 53577952 تا 53578975
  • مرکز کافو مسکن مهر (A.G) از 53570000 تا 53571024
 • داراب - توابع

  • مرکز آب جهان از 53638000 تا 53638999
  • مرکز بانوج از 53632000 تا 53633999
  • مرکز برگان از 53606000 تا 53607999
  • مرکز بریسکان از 53622000 تا 53624999
  • مرکز بهروزآباد از 53669000 تا 53669999
  • مرکز بیاده از 53639000 تا 53639999
  • مرکز پاسخن از 53613000 تا 53615999
  • مرکز تل بارگاه از 53678000 تا 53679999
  • مرکز تنگ کتویه (A.G) از 53573000 تا 53574999
  • مرکز تیزاب از 53603000 تا 53605999
  • مرکز جنت شهر (ده خیر) از 53642000 تا 53645999
  • مرکز جونان از 53600000 تا 53602999
  • مرکز چمن مروارید از 53636000 تا 53637999
  • مرکز حسن آباد از 53610000 تا 53612999
  • مرکز دارنگانه از 53629000 تا 53629999
  • مرکز دوبرجی از 53683000 تا 53685999
  • مرکز دولت آباد از 53620000 تا 53621999
  • مرکز شهرک ثاراله از 53608000 تا 53609999
  • مرکز شهرک غدیر از 53664000 تا 53666999
  • مرکز شهرک فتح المبین از 53634000 تا 53634999
  • مرکز شهرک فجر از 53618000 تا 53619999
  • مرکز شهرک ولیعصر از 53676000 تا 53677999
  • مرکز شهنان از 53630000 تا 53631999
  • مرکز فتح آباد از 53660000 تا 53661999
  • مرکز فدامی از 53692000 تا 53694999
  • مرکز قلاتویه از 53690000 تا 53691999
  • مرکز قلعه بیابان از 53667000 تا 53668999
  • مرکز قلعه نو از 53687000 تا 53689999
  • مرکز لایزنگان از 53670000 تا 53672999
  • مرکز مادوان از 53616000 تا 53617999
  • مرکز مرز از 53697000 تا 53699999
  • مرکز نصروان از 53627000 تا 53628999
  • مرکز نوایگان از 53662000 تا 53663999
  • مرکز هیربدان از 53625000 تا 53626999
 • رستم

  از 42642000 تا 42649999
 • رستم - توابع

  • مرکز بابامیدان از 42676000 تا 42678999
  • مرکز پهون از 42668000 تا 42668999
  • مرکز چهارطاق از 42662000 تا 42663999
  • مرکز حسین آباد از 42660000 تا 42661999
  • مرکز دشتک از 42670000 تا 42670999
  • مرکز کوپن از 42664000 تا 42666999
 • زرقان

  از 32620000 تا 32629999
 • زرقان - توابع

  • مرکز آب باریک از 32602000 تا 32604999
  • مرکز بندامیر از 32657000 تا 32657999
  • مرکز رحمت آباد از 32652000 تا 32655999
  • مرکز کورکی از 32656000 تا 32656999
  • مرکز لپویی از 32672000 تا 32679999
  • مرکز مهریان از 32651000 تا 32651999
 • زرین دشت

  • مرکز زرین دشت از 53720000 تا 53726999
  • مرکز کافو ONU از 53728000 تا 53729048
 • زرین دشت - توابع

  • مرکز خسویه از 53733000 تا 53734999
  • مرکز دبیران از 53752000 تا 53755999
  • مرکز دره شور از 53740000 تا 53740999
  • مرکز دروا از 53737000 تا 53737510
  • مرکز دهنو از 53746000 تا 53746512
  • مرکز زیراب از 53730000 تا 53731999
  • مرکز ساچون از 53735000 تا 53736999
  • مرکز شهرپیر از 53742000 تا 53745999
  • مرکز گلکویه از 53747000 تا 53747512
  • مرکز گلوگاه از 53732000 تا 53732999
  • مرکز مزایجان از 53741000 تا 53741512
  • مرکز میانده از 53738000 تا 53738999
 • سپیدان

  • مرکز شهید کمالی از 36720000 تا 36727000
  • مرکز کافو onu1 از 36727001 تا 36727511
 • سپیدان - توابع

  • مرکز ابنو از 36737000 تا 36737999
  • مرکز اسفیان از 36764000 تا 36765999
  • مرکز ایاسجان از 36795000 تا 36796999
  • مرکز بانش از 36792000 تا 36794999
  • مرکز برشنه از 36732000 تا 36734999
  • مرکز بهرغان از 36735000 تا 36736999
  • مرکز تل بیضا از 36772000 تا 36774999
  • مرکز خلیلی از 36743000 تا 36745999
  • مرکز دالین از 36752000 تا 36753999
  • مرکز دشمن زیاری از 36790000 تا 36791999
  • مرکز دلخان از 36730000 تا 36731999
  • مرکز ده پاگاه از 36747000 تا 36749999
  • مرکز راشک علیاء از 36756000 تا 36756999
  • مرکز رودبال از 36740000 تا 36741999
  • مرکز ریگان از 36760000 تا 36761999
  • مرکز سنگر از 36750000 تا 36751999
  • مرکز شهیدآباد از 36786000 تا 36786999
  • مرکز شیخ عبود از 36775000 تا 36777999
  • مرکز علی آباد سرتل از 36770000 تا 36771999
  • مرکز کمهر از 36762000 تا 36763999
  • مرکز کوشک هزار از 36778000 تا 36779999
  • مرکز هرابال از 36782000 تا 36785999
  • مرکز هرایجان از 36754000 تا 36755999
 • سروستان

  از 37842000 تا 37849999
 • سروستان - توابع

  • مرکز دهنو از 37861000 تا 37861999
  • مرکز کته گنبد از 37860000 تا 37860999
  • مرکز کوهنجان از 37862000 تا 37864999
  • مرکز مهارلو از 37867000 تا 37869999
  • مرکز نظرآباد از 37865000 تا 37865390
 • شیراز

  • مرکز FTTH-ابوذر از 32312024 تا 32313999
  • مرکز FTTH-فیاض بخش
  • مرکز FTTH-مدرس از 33701000 تا 33701999
  • مرکز FTTH-ولیعصر
   • از 36496000 تا 36496999
   • از 33601000 تا 33601999
  • مرکز ابوذر
   • از 32330000 تا 32339999
   • از 32340000 تا 32349999
   • از 32350000 تا 32359999
   • از 32300000 تا 32309999
   • از 32360000 تا 32369999
   • از 32316652 تا 32316899
   • از 32319900 تا 32319999
   • از 32326000 تا 32326999
  • مرکز ابوذر - کافو پیام از 32314200 تا 32316651
  • مرکز ابوذر - کافو شوشتری
   • از 32321800 تا 32322023
   • از 32322025 تا 32325710
  • مرکز آزادگان
   • از 38360000 تا 38364999
   • از 38250000 تا 38259999
   • از 38260000 تا 38269999
   • از 38340000 تا 38349999
   • از 38350000 تا 38359999
   • از 38240000 تا 38249999
  • مرکز آزادگان - کافو خلیلی از 38370000 تا 38379999
  • مرکز آزادگان کافو 10 (AG) از 38367000 تا 38367999
  • مرکز آزادگان کافو 6 (AG) از 38369000 تا 38369999
  • مرکز آزادگان کافو 7 (AG) از 38368000 تا 38368999
  • مرکز اکبرآباد از 32423000 تا 32428216
  • مرکز امیر کبیر کافو دلگشا (AG) از 38449200 تا 38449711
  • مرکز امیرکبیر
   • از 38220000 تا 38229999
   • از 38230000 تا 38239999
   • از 38420000 تا 38429999
   • از 38320000 تا 38329999
   • از 38330000 تا 38339999
   • از 38450000 تا 38459999
  • مرکز امیرکبیر - کافو امام حسین از 38470000 تا 38479999
  • مرکز امیرکبیر - کافو باران (A.G) از 38448944 تا 38449199
  • مرکز امیرکبیر - کافو پارک قوری از 38436000 تا 38436999
  • مرکز امیرکبیر - کافو دیوان محاسبات از 38438000 تا 38438947
  • مرکز امیرکبیر - کافو رضوان
   • از 38430000 تا 38430332
   • از 38430334 تا 38432500
   • از 38440000 تا 38440999
  • مرکز امیرکبیر - کافو فدک (GPON) از 38445000 تا 38445207
  • مرکز امیرکبیر - کافو فریدونی از 38444000 تا 38444099
  • مرکز امیرکبیر - کافو فلاحی از 38437000 تا 38437999
  • مرکز امیرکبیر - کافو مبعث
   • از 38433000 تا 38433499
   • از 38433501 تا 38435999
  • مرکز امیرکبیر - کافو محمد رسول الله از 38439000 تا 38439947
  • مرکز ایمان
   • از 36300000 تا 36309999
   • از 36310000 تا 36319999
  • مرکز ایمان - FTTH از 33605000 تا 33605999
  • مرکز ایمان - outdoor 1 از 36330000 تا 36331023
  • مرکز ایمان - outdoor 2 از 36331024 تا 36332047
  • مرکز ایمان - outdoor 3 از 36332048 تا 36333071
  • مرکز ایمان - outdoor 4 از 36333072 تا 36334095
  • مرکز ایمان - outdoor 5 از 36334096 تا 36335119
  • مرکز ایمان - کافو ثبت احوال
   • از 36320000 تا 36323007
   • از 36326016 تا 36326999
   • از 36327100 تا 36329999
  • مرکز ایمان - کافو دردانه (A.G) از 36327000 تا 36327099
  • مرکز ایمان - کافو هنرستان شیمیایی از 36323008 تا 36326015
  • مرکز پیشاهنگ
   • از 38460000 تا 38469999
   • از 38400000 تا 38409999
   • از 38410000 تا 38419999
  • مرکز حافظ
   • از 32280000 تا 32289999
   • از 32270000 تا 32279999
   • از 32290000 تا 32299999
   • از 32260000 تا 32266999
   • از 32269000 تا 32269999
  • مرکز حافظ - FTTH از 33207001 تا 33207999
  • مرکز حافظ - کافو جهاد دانشگاهی از 32252500 تا 32254771
  • مرکز حضرتی
   • از 37360000 تا 37369999
   • از 37380000 تا 37389999
   • از 37390000 تا 37399999
   • از 37370000 تا 37379999
  • مرکز حضرتی - FTTH از 33709000 تا 33709999
  • مرکز دستغیب
   • از 36360000 تا 36361466
   • از 36361468 تا 36361979
   • از 36361981 تا 36363612
   • از 36363614 تا 36369999
   • از 36252085 تا 36254533
   • از 36254535 تا 36257663
   • از 36257665 تا 36259999
   • از 36383000 تا 36385050
   • از 36237224 تا 36238886
   • از 36238888 تا 36239999
   • از 36250000 تا 36251249
   • از 36251251 تا 36251273
   • از 36251275 تا 36252015
   • از 36252017 تا 36252083
   • از 36357736 تا 36359999
   • از 36230000 تا 36231400
   • از 36231402 تا 36233529
   • از 36233532 تا 36233955
   • از 36233957 تا 36233958
   • از 36233960 تا 36237222
   • از 36356580 تا 36356582
   • از 36356584 تا 36356814
   • از 36356816 تا 36356824
   • از 36356826 تا 36356830
   • از 36356832 تا 36357655
   • از 36357657 تا 36357734
   • از 36240000 تا 36240815
   • از 36240817 تا 36242769
   • از 36242771 تا 36249999
   • از 36350000 تا 36356168
   • از 36356172 تا 36356578
  • مرکز دستغیب - کافو یاران 1 (ONU) از 36395000 تا 36395191
  • مرکز دستغیب - کافو یاران 2 (ONU) از 36395192 تا 36395383
  • مرکز دستغیب - کافو یاران 3 (ONU) از 36395384 تا 36395575
  • مرکز دستغیب - کافو ارتش از 36340000 تا 36343007
  • مرکز دستغیب - کافو آریوبرزن (ONU) از 36395576 تا 36395703
  • مرکز دستغیب - کافو اورسا (ONU) از 36398504 تا 36398567
  • مرکز دستغیب - کافو بعثت (ONU) از 36397112 تا 36397239
  • مرکز دستغیب - کافو پارس صدف (ONU) از 36398696 تا 36398823
  • مرکز دستغیب - کافو پارس مرجان (ONU) از 36398824 تا 36398951
  • مرکز دستغیب - کافو پرستاران ONU) A) از 36397240 تا 36397495
  • مرکز دستغیب - کافو پرستاران ONU) B) از 36397496 تا 36397687
  • مرکز دستغیب - کافو پرستاران ONU) C)
   • از 36397688 تا 36397822
   • از 36397824 تا 36397825
   • از 36397827 تا 36397879
  • مرکز دستغیب - کافو پزشکان از 36380000 تا 36382500
  • مرکز دستغیب - کافو پزشکان ONU) A) از 36395864 تا 36395991
  • مرکز دستغیب - کافو پزشکان ONU) B) از 36395992 تا 36396055
  • مرکز دستغیب - کافو جوادیه از 36370000 تا 36375000
  • مرکز دستغیب - کافو زاگرس از 36397928 تا 36398055
  • مرکز دستغیب - کافو طلوع ONU) 1) از 36396600 تا 36396855
  • مرکز دستغیب - کافو طلوع ONU) 2) از 36396856 تا 36396983
  • مرکز دستغیب - کافو فرزانگان از 36388000 تا 36389499
  • مرکز دستغیب - کافو گل ها از 36347000 تا 36348503
  • مرکز دستغیب - کافو گلدشت از 36391023 تا 36393023
  • مرکز دستغیب - کافو مروارید از 36394000 تا 36394999
  • مرکز دستغیب - کافو نیایش از 36540000 تا 36541999
  • مرکز دستغیب - کافو یاس ONU) 3,2) از 36397048 تا 36397111
  • مرکز دستغیب - کافو یاس ONU) 1) از 36396984 تا 36397047
  • مرکز دستغیب - کافو یاقوت (ONU) از 36398632 تا 36398695
  • مرکز دستغیب FTTH از 33607011 تا 33607099
  • مرکز دستغیب GPON
   • از 36395704 تا 36395863
   • از 36396056 تا 36396599
   • از 36397880 تا 36397927
   • از 36398056 تا 36398503
   • از 36398568 تا 36398631
   • از 36398952 تا 36399033
   • از 36399035 تا 36399199
   • از 36399328 تا 36399499
   • از 36399800 تا 36399999
  • مرکز دستغیب کافو احسان A
  • مرکز دستغیب -کافو شیمی گیاه(َA.G) از 36544000 تا 36545100
  • مرکز دستغیب-کافو فرهنگیان1(ONU) از 36399544 تا 36399671
  • مرکز دستغیب-کافو فرهنگیان2(ONU) از 36399672 تا 36399799
  • مرکز دستغیب-کافو مهرگان پزشگان(ONU) از 36399200 تا 36399327
  • مرکز سعدی
   • از 37310000 تا 37319999
   • از 37300000 تا 37309999
   • از 37320000 تا 37329999
   • از 37340000 تا 37347999
  • مرکز سعدی - FTTH از 33703000 تا 33703999
  • مرکز سعدی - ریموت سعدی
   • از 37330000 تا 37334999
   • از 37348000 تا 37348709
   • از 37348720 تا 37348764
  • مرکز سعدی - ریموت نصر از 37335000 تا 37338925
  • مرکز سعدی - کافو آرامستان از 37348710 تا 37348719
  • مرکز سلمان
   • از 38390000 تا 38399999
   • از 38300000 تا 38309999
   • از 38200000 تا 38209999
   • از 38210000 تا 38219999
   • از 38380801 تا 38383999
   • از 38386892 تا 38388484
   • از 38389486 تا 38389999
   • از 38310000 تا 38319999
  • مرکز سلمان - کافو برج صنعت از 38384000 تا 38386700
  • مرکز سلمان - کافو پارادایس (A.G) از 38380000 تا 38380199
  • مرکز سلمان- کافو (A.G) از 38380200 تا 38380800
  • مرکز صدرا از 36410000 تا 36419999
  • مرکز صدرا - FTTH از 33600000 تا 33600999
  • مرکز صدرا - کافو امام حسن مجتبی (GPON) از 36443800 تا 36444769
  • مرکز صدرا - کافو پارمیدا از 36436000 تا 36437567
  • مرکز صدرا - کافو جهاد از 36432000 تا 36432999
  • مرکز صدرا - کافو رضوان ( GPON) از 36445000 تا 36445575
  • مرکز صدرا - کافو رضوان 2 GPON از 36446208 تا 36446495
  • مرکز صدرا - کافو سلحشوران
   • از 36430000 تا 36430999
   • از 36434000 تا 36434999
   • از 36433250 تا 36433477
  • مرکز صدرا - کافو سهند (GPON) از 36444770 تا 36444970
  • مرکز صدرا - کافو مولانا
   • از 36431000 تا 36431999
   • از 36435000 تا 36435999
  • مرکز صدرا - کافو وحدت بتن (GPON) از 36440000 تا 36441999
  • مرکز صدرا-کافو ارگ(سحر1و2) GPON از 36445592 تا 36446207
  • مرکز صدرا-کافو کوهسار(کوهپایه) از 36438000 تا 36438511
  • مرکز صدرا-کافو مجتمع آسمان صدرا (ONU) از 36447000 تا 36447383
  • مرکز صدرا-کافو مجتمع پاسارگاد (ONU)
   • از 36448408 تا 36448663
   • از 36449048 تا 36449175
  • مرکز صدرا-کافو مجتمع خلیج فارس (ONU) از 36448152 تا 36448407
  • مرکز صدرا-کافو مجتمع مهر امام رضا 1 (ONU) از 36447384 تا 36447767
  • مرکز صدرا-کافو مجتمع مهر امام رضا 2 (ONU) از 36447768 تا 36448151
  • مرکز صدرا-کافو مجتمع مهندسی (ONU) از 36448664 تا 36449047
  • مرکز غدیر
   • از 36504750 تا 36504999
   • از 36200000 تا 36209999
   • از 36210000 تا 36219999
   • از 36220000 تا 36224999
  • مرکز غدیر - کافو خلیج فارس
   • از 36665000 تا 36667162
   • از 36667163 تا 36669619
  • مرکز غدیر - کافو قصر قمشه
   • از 36422000 تا 36425499
   • از 36425500 تا 36429999
  • مرکز غدیر - کافو گلستان 4(َAG) از 36512600 تا 36513169
  • مرکز غدیر - کافو گلستان 5(َAG) از 36513170 تا 36513739
  • مرکز غدیر - کافو گلستان 6(َAG) از 36513740 تا 36514299
  • مرکز غدیر - کافو گلستان 7(َAG) از 36514300 تا 36514869
  • مرکز غدیر - کافو گلستان 8(َAG) از 36514870 تا 36515429
  • مرکز غدیر - کافو گلستان 9(َAG) از 36515430 تا 36515999
  • مرکز غدیر - ملاصدرا(GPON) از 36445576 تا 36445591
  • مرکز غدیر-لردی10(AG) از 36510000 تا 36511023
  • مرکز غدیر-لردی11(AG) از 36512048 تا 36512559
  • مرکز غدیر-لردی12(AG) از 36511024 تا 36512047
  • مرکز فیاض بخش
   • از 37270000 تا 37279999
   • از 37250000 تا 37259999
   • از 37350000 تا 37359999
   • از 37260000 تا 37269999
   • از 37280000 تا 37280999
   • از 37281501 تا 37281512
   • از 37281514 تا 37289999
  • مرکز فیاض بخش-کافو نیلوفر(A.G) از 37281000 تا 37281500
  • مرکز کامیاب
   • از 32230000 تا 32239999
   • از 32240000 تا 32249999
   • از 32220000 تا 32229999
  • مرکز مدرس
   • از 37415205 تا 37415668
   • از 37415670 تا 37419999
   • از 37440000 تا 37449999
   • از 37200000 تا 37209999
   • از 37220000 تا 37229999
   • از 37230000 تا 37239999
   • از 37240000 تا 37249999
   • از 37210000 تا 37219999
   • از 37415001 تا 37415203
  • مرکز مدرس - کافو شرقان از 37410000 تا 37415000
  • مرکز مدرس ITI از 37420000 تا 37424999
  • مرکز مدرس منطقه ویژه اقتصادی - FTTH از 37175400 تا 37175899
  • مرکز وصال
   • از 37500000 تا 37509999
   • از 37510000 تا 37519999
   • از 37540000 تا 37546899
   • از 37549186 تا 37549999
  • مرکز وصال - FTTH
  • مرکز وصال - کافو بنی هاشمی از 37530000 تا 37533487
  • مرکز وصال - کافو فشار قوی از 37533500 تا 37536987
  • مرکز وصال - کافو مهدی آباد
   • از 37520000 تا 37522999
   • از 37525000 تا 37526927
  • مرکز وصال کافو 67 (AG) از 37546900 تا 37547923
  • مرکز وصال کافو 68 (AG) از 37548436 تا 37549185
  • مرکز وصال کافو 7 (AG) از 37547924 تا 37548435
  • مرکز ولی عصر
   • از 36260000 تا 36269999
   • از 36270000 تا 36279999
   • از 36280000 تا 36289999
   • از 36290000 تا 36299999
   • از 36474865 تا 36474866
  • مرکز ولی عصر - کافو فجر از 36493000 تا 36494935
  • مرکز ولیعصر - کافو بعثت از 36488371 تا 36489999
  • مرکز ولیعصر - کافو پادگان زرهی از 36486500 تا 36488370
  • مرکز ولیعصر - کافو داروسازی از 36461500 تا 36463627
  • مرکز ولیعصر - کافو ستاره از 36483000 تا 36485499
  • مرکز ولیعصر - کافو شهرداری از 36475000 تا 36476999
  • مرکز ولیعصر - کافو مسکن از 36490000 تا 36491999
  • مرکز ولیعصر - کافو یگان ترابری از 36480000 تا 36481999
  • مرکز ولیعصر- کافو قصردشت (A.G) از 36113000 تا 36113300
 • شیراز - توابع

  • مرکز FTTH- شهرک صنعتی از 37734906 تا 37734909
  • مرکز خانزنیان از 38615000 تا 38615999
  • مرکز دارنگون از 38606000 تا 38606400
  • مرکز داریون از 32613000 تا 32615420
  • مرکز دهنو قلندری از 38610000 تا 38610799
  • مرکز زنگنه از 38618000 تا 38618230
  • مرکز شهرک صنعتی GPON
   • از 37730000 تا 37734905
   • از 37734910 تا 37734999
  • مرکز گویم از 36713000 تا 36715703
 • شیراز - توابع 2

  • مرکز ایزدخواس از 32619000 تا 32619999
  • مرکز باجگاه از 32605000 تا 32607999
  • مرکز برمشور از 37758000 تا 37758999
  • مرکز بهاران از 37751000 تا 37751999
  • مرکز بیدزرد از 37760000 تا 37762999
  • مرکز تربر جعفری از 32610000 تا 32610999
  • مرکز تربر لای بیشه از 32611000 تا 32611999
  • مرکز تفیهان از 37765000 تا 37769999
  • مرکز چهل چشمه از 38619000 تا 38619999
  • مرکز دشت ارژن از 38612000 تا 38614999
  • مرکز دهک از 37712000 تا 37715999
  • مرکز دهنو بیدزرد از 37763000 تا 37764999
  • مرکز دودج از 32612000 تا 32612999
  • مرکز شاهپورجان از 37722000 تا 37725999
  • مرکز شهرک صنعتی
   • از 37742000 تا 37742999
   • از 37744000 تا 37744999
  • مرکز شهرک صنعتی AG از 37740012 تا 37740038
  • مرکز ظفرآباد از 37716000 تا 37719999
  • مرکز قلات از 36706000 تا 36708999
  • مرکز کدنج از 38600000 تا 38601999
  • مرکز کلستان از 36700000 تا 36701999
  • مرکز کوشک بیدک از 37726000 تا 37729999
  • مرکز محمودآباد از 37710000 تا 37711999
  • مرکز همت آباد از 38607000 تا 38607999
 • فراشبند

  از 38752000 تا 38759999
 • فراشبند - توابع

  • مرکز دزگاه از 38765000 تا 38765999
  • مرکز دهرم از 38760000 تا 38761999
  • مرکز نوجین از 38762000 تا 38764999
 • فسا

  • مرکز شهید رضاییان
   • از 53340000 تا 53349999
   • از 53330000 تا 53339999
   • از 53313500 تا 53313998
   • از 53313364 تا 53313398
   • از 53313263 تا 53313312
   • از 53313489 تا 53313490
   • از 53313061 تا 53313099
   • از 53312849 تا 53312881
   • از 53312768 تا 53312817
   • از 53313465 تا 53313479
   • از 53313493 تا 53313494
   • از 53313340 تا 53313341
  • مرکز شهید قندی
   • از 53310000 تا 53312767
   • از 53312818 تا 53312848
   • از 53312882 تا 53313060
   • از 53313480 تا 53313488
   • از 53313491 تا 53313492
   • از 53313496 تا 53313499
   • از 53313999 تا 53319999
   • از 53350000 تا 53359999
   • از 53313100 تا 53313262
   • از 53313313 تا 53313327
   • از 53313329 تا 53313339
   • از 53313342 تا 53313357
   • از 53313359 تا 53313363
   • از 53313399 تا 53313464
  • مرکز کافو onu05 از 53368704 تا 53368959
  • مرکز کافو onu06 از 53368960 تا 53369215
  • مرکز کافو onu07 از 53365632 تا 53366143
  • مرکز کافو onu08 از 53366144 تا 53366655
  • مرکز کافو onu09 از 53361536 تا 53361919
  • مرکز کافو onu10 از 53361920 تا 53362303
  • مرکز کافو onu11 از 53362304 تا 53362687
  • مرکز کافو onu12 از 53362688 تا 53362943
  • مرکز کافو onu13 از 53364096 تا 53365119
  • مرکز کافو onu14 از 53366656 تا 53367295
  • مرکز کافو onu15 از 53367296 تا 53367935
  • مرکز کافو onu16 از 53369472 تا 53369727
  • مرکز کافو onu17 از 53363072 تا 53363583
  • مرکز کافو onu18 از 53363584 تا 53364095
  • مرکز کافو onu19 از 53367936 تا 53368675
  • مرکز کافو onu20 از 53360000 تا 53361535
 • فسا - توابع 1

  • مرکز تنگ کرم از 53410000 تا 53410999
  • مرکز خیرآباد جنگ از 53417000 تا 53417999
  • مرکز داراکویه از 53458000 تا 53458500
  • مرکز دستجه از 53400000 تا 53402999
  • مرکز دولت آباد سه چاه از 53422000 تا 53422250
  • مرکز رحیم آباد از 53440000 تا 53440999
  • مرکز زاهدشهر از 53432000 تا 53435000
  • مرکز ششده از 53462000 تا 53464000
  • مرکز صحرارود از 53403000 تا 53405999
  • مرکز کچویه از 53419000 تا 53419999
  • مرکز کوشک قاضی از 53414000 تا 53416999
  • مرکز موردی از 53426000 تا 53426250
  • مرکز نوبندگان از 53423000 تا 53424200
  • مرکز هارم از 53406000 تا 53406999
 • فسا - توابع 2

  • مرکز اکبرآباد از 53468000 تا 53468999
  • مرکز امیرحاجیلو از 53460000 تا 53461999
  • مرکز جلیان از 53427000 تا 53428999
  • مرکز دوگان (دیندارلو) از 53452000 تا 53455999
  • مرکز زنگنه از 53450000 تا 53451999
  • مرکز غیاث آباد از 53429000 تا 53429999
  • مرکز فدشکویه از 53436000 تا 53439999
  • مرکز قاسم آباد از 53456000 تا 53457999
  • مرکز میانشهر از 53442000 تا 53445999
  • مرکز وکیل آباد از 53467000 تا 53467999
  • مرکز یاسریه از 53420000 تا 53421999
 • فیروزآباد

  • مرکز فیروزاباد
   • از 38720000 تا 38729999
   • از 38730000 تا 38739999
  • مرکز فیروزآباد - onu1 از 38700000 تا 38700383
  • مرکز فیروزآباد - onu2 از 38700384 تا 38700895
 • فیروزآباد - توابع

  • مرکز احمدآباد از 38747000 تا 38748999
  • مرکز بایگان از 38740000 تا 38741999
  • مرکز پرزیتون از 38778000 تا 38779999
  • مرکز جایدشت از 38743000 تا 38746999
  • مرکز جوکان از 38777000 تا 38777999
  • مرکز زنجیران از 38770000 تا 38770999
  • مرکز موشکان از 38742000 تا 38742999
 • قیر

  از 54522000 تا 54529999
 • قیر - توابع

  • مرکز اسلام آباد از 54571000 تا 54571999
  • مرکز افزرجنوبی از 54572000 تا 54575999
  • مرکز افزرشمالی از 54576000 تا 54576999
  • مرکز شهرک امام از 54562000 تا 54564999
  • مرکز علی آباد از 54561000 تا 54561999
  • مرکز قلات نهویه از 54568000 تا 54568999
  • مرکز کارزین (onu) از 54551000 تا 54551256
  • مرکز مبارک آباد از 54565000 تا 54567999
  • مرکز نجف آباد از 54570000 تا 54570999
  • مرکز هنگام از 54577000 تا 54577999
 • کازرون

  • مرکز سلمان
   • از 42240000 تا 42249999
   • از 42230000 تا 42239999
   • از 42330000 تا 42334999
   • از 42336000 تا 42339999
  • مرکز شهید قندی
   • از 42220000 تا 42229999
   • از 42360000 تا 42360999
   • از 42210000 تا 42219999
  • مرکز کافو بنکداران (onu) از 42335000 تا 42335499
  • مرکز کافو تیپ امام سجاد (onu) از 42335500 تا 42335999
 • کازرون - توابع

  • مرکز انارستان از 42380000 تا 42380999
  • مرکز بالاده از 42473000 تا 42476999
  • مرکز برج سید از 42465000 تا 42465223
  • مرکز بناف از 42464000 تا 42464511
  • مرکز بنه سید محمدرضا از 42467000 تا 42467495
  • مرکز بورکی از 42462000 تا 42463999
  • مرکز بورنجان از 42438000 تا 42438256
  • مرکز تنگ چوگان از 42400000 تا 42400512
  • مرکز جره از 42470000 تا 42472999
  • مرکز حاجی آباد از 42401000 تا 42401767
  • مرکز خشت از 42452000 تا 42456023
  • مرکز دوان از 42378000 تا 42378367
  • مرکز دیکانک از 42439000 تا 42439999
  • مرکز رشن آباد از 42383000 تا 42385999
  • مرکز سرمشهد از 42482000 تا 42483999
  • مرکز سیریزجان از 42479000 تا 42479479
  • مرکز شهبازخانی از 42466000 تا 42466400
  • مرکز عمویی از 42405000 تا 42406999
  • مرکز قایمیه از 42410000 تا 42419999
  • مرکز کلانی از 42436000 تا 42436767
  • مرکز کمارج از 42460000 تا 42461999
  • مرکز کنارتخته از 42442000 تا 42444700
  • مرکز گاوکشک از 42432000 تا 42432319
  • مرکز گرگدان از 42430000 تا 42431999
  • مرکز ملای انبار از 42402000 تا 42404999
  • مرکز نودان از 42433000 تا 42435999
 • کازرون - توابع 2

  • مرکز تل کوهک از 42375000 تا 42377999
  • مرکز دریس از 42372000 تا 42374999
  • مرکز سیف آباد از 42366000 تا 42367999
  • مرکز قلعه سید از 42370000 تا 42371999
  • مرکز مهرنجان از 42362000 تا 42365999
 • کوار

  • از 37820000 تا 37820999
  • از 37822000 تا 37829999
 • کوار - توابع

  • مرکز آباده آبگر از 37812000 تا 37813999
  • مرکز ارباب سفلی از 37835000 تا 37836999
  • مرکز اکبرآباد از 37802000 تا 37805999
  • مرکز ده شیب از 37811000 تا 37811999
  • مرکز طسوج از 37830000 تا 37831999
  • مرکز فتح آباد از 37832000 تا 37834999
  • مرکز قصراحمد از 37839000 تا 37839999
  • مرکز محمودآباد از 37837000 تا 37838999
  • مرکز مظفری از 37806000 تا 37807080
  • مرکز نوروزان از 37800000 تا 37801999
 • گراش

  • مرکز کافو onu1 از 52456000 تا 52457023
  • مرکز کافو onu2 از 52457280 تا 52457791
  • مرکز کافو onu3 از 52457792 تا 52459071
  • مرکز گراش
   • از 52440000 تا 52449999
   • از 52450000 تا 52455999
 • گراش - توابع

  • مرکز ارد از 52492000 تا 52496999
  • مرکز خلیلی از 52488000 تا 52488512
  • مرکز زینل آباد از 52491000 تا 52491256
  • مرکز فداغ از 52482000 تا 52485999
 • لار

  • مرکز شهید خوشه چین
   • از 52330000 تا 52339999
   • از 52340000 تا 52349999
   • از 52270000 تا 52274999
  • مرکز کافو اندیشه 1 از 52266984 تا 52268007
  • مرکز کافو اندیشه 2 (onu) از 52268008 تا 52268519
  • مرکز کافو ایراهستان (onu) از 52269032 تا 52269287
  • مرکز کافو پارک لاله (onu) از 52262000 تا 52262255
  • مرکز کافو توحید1 (onu) از 52263280 تا 52263791
  • مرکز کافو سالمندان 1 (onu) از 52266344 تا 52266855
  • مرکز کافو سالمندان 2 (onu) از 52265960 تا 52266343
  • مرکز کافو سالمندان 3 (onu) از 52265000 تا 52265767
  • مرکز کافو صابرین (onu) از 52262768 تا 52263023
  • مرکز کافو محمد رسول الله (onu) از 52262384 تا 52262639
  • مرکز لطیفی از 52412000 تا 52415999
  • مرکز مرکز شهدا
   • از 52240000 تا 52249999
   • از 52250000 تا 52259999
 • لار - اوز

  از 52512000 تا 52519999
 • لار - توابع

  • مرکز بریز از 52400000 تا 52400999
  • مرکز بیرم
   • از 52552000 تا 52552099
   • از 52552301 تا 52553199
   • از 52555230 تا 52555232
  • مرکز جویم از 52572000 تا 52574000
  • مرکز چاه نهر از 52418000 تا 52418999
  • مرکز خلور از 52424000 تا 52424255
  • مرکز دامچه از 52570000 تا 52570255
  • مرکز دنگز از 52401000 تا 52401237
  • مرکز ده میان از 52438000 تا 52438255
  • مرکز دهکویه از 52406000 تا 52409999
  • مرکز علی آباد از 52417000 تا 52417999
  • مرکز قلات از 52530000 تا 52530637
  • مرکز کرموستج از 52422000 تا 52423999
  • مرکز کهنه مرکزی از 52411000 تا 52411999
  • مرکز کورده از 52402000 تا 52405999
  • مرکز مارمه از 52567000 تا 52567255
  • مرکز محلچه از 52549000 تا 52549319
  • مرکز هرمود از 52426000 تا 52426319
  • مرکز هرمودعباسی از 52410000 تا 52410999
  • مرکز هود از 52538000 تا 52538999
  • مرکز هیرم از 52539000 تا 52539200
 • لار - توابع 2

  • مرکز احمدمحمودی از 52585000 تا 52586999
  • مرکز باغ از 52436000 تا 52437999
  • مرکز بالاده از 52550000 تا 52550999
  • مرکز بلغان از 52582000 تا 52584999
  • مرکز بیدشهر از 52532000 تا 52534999
  • مرکز چغان از 52578000 تا 52578999
  • مرکز دشتی از 52427000 تا 52428999
  • مرکز ده فیش از 52571000 تا 52571999
  • مرکز دیده بان از 52430000 تا 52430999
  • مرکز زروان از 52425000 تا 52425999
  • مرکز شرفویه از 52560000 تا 52561999
  • مرکز عمادده از 52432000 تا 52435999
  • مرکز کاریان از 52587000 تا 52589999
  • مرکز کریشکی
   • از 52552100 تا 52552236
   • از 52554534 تا 52554969
   • از 52554971 تا 52555172
   • از 52555174 تا 52555229
   • از 52555233 تا 52555254
   • از 52555256 تا 52557999
   • از 52552238 تا 52552300
   • از 52553200 تا 52553222
   • از 52553224 تا 52553558
   • از 52553560 تا 52553841
   • از 52553843 تا 52554195
   • از 52554197 تا 52554532
  • مرکز کهنه قدیم از 52540000 تا 52541999
  • مرکز کوره از 52535000 تا 52537999
  • مرکز گلار از 52548000 تا 52548999
  • مرکز لاغران از 52576000 تا 52576999
  • مرکز منصورآباد از 52577000 تا 52577999
  • مرکز هرم از 52580000 تا 52581999
 • لامرد

  • مرکز خندق-قلعه غلام عبدالله از 52735000 تا 52736999
  • مرکز لامرد از 52720000 تا 52729999
 • لامرد - توابع

  • مرکز اشکنان از 52762000 تا 52769999
  • مرکز اهل از 52772000 تا 52774999
  • مرکز پاقلات از 52775000 تا 52775999
  • مرکز پنگرویه از 52776000 تا 52776999
  • مرکز ترمان از 52756000 تا 52758999
  • مرکز چاه کور از 52780000 تا 52780512
  • مرکز چاه ورز از 52742000 تا 52745999
  • مرکز خشت و رکن آباد از 52770000 تا 52771100
  • مرکز خیرگو از 52746000 تا 52748999
  • مرکز دهنو هدایت از 52749000 تا 52749999
  • مرکز سیگار از 52753000 تا 52755999
  • مرکز علامرودشت از 52782000 تا 52786999
  • مرکز غیب الهی از 52787000 تا 52787999
  • مرکز فاضلی از 52740000 تا 52741999
  • مرکز کال از 52777000 تا 52777999
  • مرکز کمالی از 52781000 تا 52781999
  • مرکز کندرعبدالرضا از 52759000 تا 52759999
  • مرکز کهنویه از 52788000 تا 52788999
  • مرکز لاورخشت از 52778000 تا 52778999
 • مرودشت

  • مرکز فجر مرودشت-کافو مسکن مهر GPON از 43242000 تا 43243039
  • مرکز فجر مرودشت-کافو مسکن مهر مهرگان-GPON
   • از 43243040 تا 43244039
   • از 43244040 تا 43244319
  • مرکز فجرمرودشت
   • از 43220000 تا 43229999
   • از 43240000 تا 43240999
   • از 43230000 تا 43235827
   • از 43241000 تا 43241999
  • مرکز فجرمرودشت - کافو پارسه از 43250000 تا 43250999
  • مرکز فجرمرودشت - کافو تربیت بدنی
   • از 43252000 تا 43252019
   • از 43252021 تا 43255999
  • مرکز کوثرمرودشت
   • از 43330000 تا 43339999
   • از 43340000 تا 43345844
   • از 43350000 تا 43350999
   • از 43352000 تا 43352999
   • از 43353000 تا 43353999
   • از 43354000 تا 43354999
  • مرکز کوثرمرودشت - کافو 17 شهریور از 43326500 تا 43329499
  • مرکز کوثرمرودشت - کافو اشرفی از 43320000 تا 43323999
  • مرکز کوثرمرودشت - کافو الماس پور از 43325000 تا 43325999
  • مرکز کوثرمرودشت - کافو بیمارستان
   • از 43311500 تا 43312749
   • از 43318200 تا 43318569
  • مرکز کوثرمرودشت - کافو خورشیدی
   • از 43310000 تا 43310499
   • از 43310500 تا 43310999
   • از 43319501 تا 43319999
  • مرکز کوثرمرودشت - کافو میدان آب
   • از 43314500 تا 43318099
   • از 43319000 تا 43319500
  • مرکز کوثرمرودشت - کافو یاس
   • از 43313000 تا 43314249
   • از 43318600 تا 43318999
 • مرودشت - توابع 1

  • مرکز انجیره از 43497000 تا 43497500
  • مرکز بکیان از 43621000 تا 43621511
  • مرکز بنی یکه از 43399000 تا 43399999
  • مرکز بورکی از 43460000 تا 43461999
  • مرکز بیدگل ابرج از 43390000 تا 43391999
  • مرکز جشنیان از 43458000 تا 43458999
  • مرکز جلیان از 43426000 تا 43426999
  • مرکز جمال آباد از 43457000 تا 43457999
  • مرکز جهان آباد از 43450000 تا 43450999
  • مرکز حاجی آباد از 43480000 تا 43481999
  • مرکز حسن آبادتل از 43398000 تا 43398999
  • مرکز خلف طاهونه از 43479000 تا 43479999
  • مرکز دره باد از 43466000 تا 43466999
  • مرکز درودزن از 43462000 تا 43463999
  • مرکز دشتک از 43464000 تا 43464999
  • مرکز ده بید از 43419000 تا 43419999
  • مرکز راهنویه از 43495000 تا 43495383
  • مرکز رجاءآباد از 43400000 تا 43400999
  • مرکز رزمنجان از 43395000 تا 43395999
  • مرکز زراره از 43451000 تا 43451999
  • مرکز زرگران از 43455000 تا 43456999
  • مرکز سارویی از 43397000 تا 43397999
  • مرکز سیدان از 43472000 تا 43474655
  • مرکز شرکت خارا از 43441000 تا 43441999
  • مرکز شهرک ابرج از 43467000 تا 43468999
  • مرکز شهرک ولیعصر از 43422000 تا 43423999
  • مرکز شوشتری از 43492000 تا 43492511
  • مرکز شول از 43396000 تا 43396999
  • مرکز شول بزرگ از 43638000 تا 43638703
  • مرکز عمادآباد از 43410000 تا 43410999
  • مرکز فتح آباد از 43416000 تا 43418999
  • مرکز فیروزی از 43420000 تا 43421999
  • مرکز قصرخلیل از 43465000 تا 43465999
  • مرکز کره ای از 43490000 تا 43490384
  • مرکز کره تاوی از 43498000 تا 43498367
  • مرکز کناره از 43402000 تا 43406999
  • مرکز کوشک از 43407000 تا 43409999
  • مرکز کوشکک از 43452000 تا 43453087
  • مرکز کوه سبز از 43446000 تا 43447999
  • مرکز گرم آباد از 43392000 تا 43394999
  • مرکز گرمه از 43622000 تا 43622640
  • مرکز گلدشت از 43440000 تا 43440999
  • مرکز مجدآباد از 43442000 تا 43443999
  • مرکز مرادآباد از 43499000 تا 43499271
  • مرکز مراگلو از 43444000 تا 43445999
  • مرکز مشهدبیلو از 43633000 تا 43633999
  • مرکز میج از 43496000 تا 43496319
  • مرکز هشتیجان از 43487000 تا 43487999
 • مرودشت - توابع 2

  • مرکز حسن آباد سنجرلو از 43488000 تا 43489999
  • مرکز خانیمن از 43624000 تا 43626999
  • مرکز سیوند از 43475000 تا 43478999
  • مرکز علی آباد کامفیروز از 43631000 تا 43631999
  • مرکز فاروق از 43482000 تا 43485999
 • مهر

  از 52822000 تا 52829999
 • مهر - توابع

  • مرکز ارودان از 52832000 تا 52834999
  • مرکز چاه شرف از 52849000 تا 52849999
  • مرکز خوزی از 52846000 تا 52848999
  • مرکز شهرک امام از 52876000 تا 52877999
  • مرکز فال از 52857000 تا 52858255
  • مرکز مزیجان از 52878000 تا 52878999
  • مرکز نرمان از 52841000 تا 52841999
  • مرکز نورآباد از 52840000 تا 52840999
  • مرکز وراوی از 52842000 تا 52845999
 • موبایل - ایرانسل

 • موبایل - ایرانسل آی سیم

 • موبایل - رایتل

 • موبایل - همراه اول

  از 0 تا 99999999
 • موبایل - همراه اول اعتباری

  از 0 تا 11111111
 • میمند

  از 38772000 تا 38776999
 • نورآباد

  • مرکز اسکان عشایر از 42530000 تا 42534159
  • مرکز شهید قندی
   • از 42520000 تا 42529999
   • از 42540000 تا 42546999
   • از 42547000 تا 42549999
  • مرکز کافو حلال احمر (onu) از 42550000 تا 42550512
 • نورآباد - توابع

  • مرکز آهنگری از 42612000 تا 42613999
  • مرکز بابامنیر از 42631000 تا 42631999
  • مرکز بردنگان از 42610000 تا 42610527
  • مرکز برم سیاه از 42630000 تا 42630999
  • مرکز تل مشکی از 42614000 تا 42614999
  • مرکز جنجان از 42609000 تا 42609999
  • مرکز حسنی از 42620000 تا 42620767
  • مرکز خومه زار از 42632000 تا 42636999
  • مرکز دشت آزادگان از 42622000 تا 42623999
  • مرکز ده گپ از 42625000 تا 42625999
  • مرکز شیر اسپاری از 42615000 تا 42615999
  • مرکز فهلیان از 42600000 تا 42602999
  • مرکز کلاه سیاه از 42624000 تا 42624999
  • مرکز گلگون از 42616000 تا 42616999
  • مرکز مراسخون از 42667000 تا 42667999
  • مرکز مشایخ از 42626000 تا 42626999
  • مرکز مهرنجان از 42603000 تا 42605999
  • مرکز مورکی از 42606000 تا 42608999
  • مرکز میشان از 42637000 تا 42637999
 • نی ریز

  • مرکز شهرک آزادی (onu) از 53845000 تا 53845511
  • مرکز شهید غزال
   • از 53820000 تا 53829999
   • از 53830000 تا 53839999
   • از 53840000 تا 53844500
  • مرکز کافو مسکن مهر1 onu از 53846024 تا 53846535
  • مرکز کافو مسکن مهر2 AG از 53846536 تا 53847047
 • نی ریز - توابع

  • مرکز آباده طشک از 53892000 تا 53896999
  • مرکز بسترم از 53870000 تا 53870999
  • مرکز بشنه از 53857000 تا 53857999
  • مرکز بنی کلاغی از 53856000 تا 53856999
  • مرکز تم شولی از 53887000 تا 53887999
  • مرکز تنگ حنا از 53871000 تا 53871999
  • مرکز جزین
   • از 53890011 تا 53890209
   • از 53890450 تا 53890480
  • مرکز چاه سوارآغا از 53886000 تا 53886511
  • مرکز چاه گز از 53885000 تا 53885999
  • مرکز خواجه جمال از 53897000 تا 53899999
  • مرکز ده چاه از 53860000 تا 53861999
  • مرکز ده مورد از 53888000 تا 53889999
  • مرکز ریزآب از 53858000 تا 53858999
  • مرکز شهرک مشکان - کافو onu1 از 53867000 تا 53867511
  • مرکز صادق آباد از 53852000 تا 53852999
  • مرکز طشک
   • از 53890000 تا 53890010
   • از 53890210 تا 53890449
   • از 53890481 تا 53890511
  • مرکز غوری از 53862000 تا 53862999
  • مرکز قاسم آباد از 53872000 تا 53873999
  • مرکز قطرویه از 53853000 تا 53855999
  • مرکز قلعه بهمن از 53850000 تا 53850999
  • مرکز کوشکک از 53882000 تا 53884999
  • مرکز مشکان از 53863000 تا 53864500