ثبت درخواست اینترنت پرسرعت ADSL

 • ۱ اطلاعات هویتی
 • ۲ فعال سازی همراه
 • ۳ نوع پرداخت
 • ۴ تعرفه سرویس
 • ۵ پرداخت

جهت ثبت درخواست شماره تلفنی که خواستار راه اندازی سرویس اینترنت پرسرعت بر روی آن هستید را وارد نمایید.
لطفا در وارد کردن شماره تلفن همراه دقت نمایید، کلیه اطلاع رسانی ها از طریق این شماره انجام خواهد شد.


کد ملی درخواست دهنده.

شماره تلفن بصورت کامل به همراه کد شهر. نمونه: ۰۷۱۳۶۱۱۲۰۲۰

نمونه: ۰۹۱۷۰۰۱۱۲۲۳ ، جهت اطلاع رسانی ها و هماهنگی ها.

نمونه : myname@samplesite.com

مشاهده  

کد نماینده فروشی که معرف شما می باشد، در صورتی که نماینده فروشی معرف شماست این کد را وارد نمایید در غیر این صورت این فیلد را خالی بگذارید.
در صورت لغو سرویس قبل از پایان دوره، مبلغ ۵۰۰۰ تومان هزینه لحاظ خواهد شد.

تعرفه ها

سرویس اینترنت پرسرعت مخابرات استان فارس با تعرفه های مناسب و متنوع ارائه می گردد.
مشاهده تعرفه ها
سامانه مشترکین
مشترکینی که درخواست سرویس اینترنت پرسرعت ADSL خود را ثبت نموده اند می توانند با ورود به سامانه مشترکین وضعیت سرویس خود را پیگیری نمایند.
ورود به سامانه
۲۰۲۰
ارتباط با پشتیبانی
راهنما
 • ارسال درخواست: شما ابتدا درخواستی برای دریافت ADSL برای یک شماره تلفن در قسمت ارسال درخواست ثبت می نمایید.
 • فعال سازی تلفن همراه: پیامی در بردارنده کد فعال سازی به تلفن همراه شما ارسال می شود، کد دریافتی را در سایت وارد می نمایید.
 • انتخاب طرح: در صورتی که مشکلی برای دریافت سرویس ADSL برای شماره مشخص شده وجود نداشته باشد ، لیست تعرفه(طرح)ها به شما نمایش داده می شود.
 • فعال سازی تلفن: کد پیگیری برای شما ارسال می گردد، لازم است تا از طریق شماره درخواستی با شماره ۲۰۲۰ تماس بگیرید و کد پیگیری را وارد نمایید.
 • راه اندازی: بعد از انتخاب طرح حداکثر طی ۴۸ ساعت سرویس مورد درخواست راه اندازی شده و به شما اطلاع رسانی می شود.
 • نصب: حداکثر ۲۴ ساعت بعد از راه اندازی، کارشناس نصب تماس گرفته و هماهنگی ها جهت نصب صورت می پذیرد.
 • هزینه:هزینه متناسب با طرح انتخابی و مصرف، برای تعرفه های پس پرداخت در قبض تلفن لحاظ خواهد شد. برای تعرفه های پیش پرداخت نیز باید در ابتدا هزینه به صورت آنلاین پرداخت شود.