اخبار

تغییر تاریخ صدور صورتحساب

۱۳۹۶/۰۹/۲۰,۱۳:۱۰:۵۶
مشترک گرامی، تاریخ بسته شدن صورتحساب از 20 هر ماه به 25 تغییر پیدا کرده است همچنین مبلغ هشدار میان دوره 60 هزار تومان و مبلغ قطع م ...
شرکت مخابرات ایران از اعمال تعرفه های جدید اینترنت پرسرعت این شرکت بر اساس اصول سرعت محوری، کاهش هزینه مشتریان، تفکیک ترافیک داخلی ...
در راستاي اجراي سیاست ها و اهداف شبکه ملی اطلاعات و با هدف رونق محتواي فاخر ایرانی و توسعه کسب و کارهاي بومی، شرکت مخابرات ایران « ...

آرشیو اخبار