اخبار

در راستاي اجراي سیاست ها و اهداف شبکه ملی اطلاعات و با هدف رونق محتواي فاخر ایرانی و توسعه کسب و کارهاي بومی، شرکت مخابرات ایران « ...
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، سرویس رنگ باران یک و دو، بسته های آن شامل این طرح ها هستند. در این سرویس ...